Ημερομηνία

Share:

Νέες προκλητικές νομοθετικές παρεμβάσεις υπέρ των μεγάλων Ιδιωτικών Σχολείων

Σχετικά

«Είναι πράγματι αξιομνημόνευτη η σπουδή του Υπουργείου Παιδείας να
εισάγει διαρκώς μεταρρυθμίσεις που δεν εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες της
εκπαιδευτικής κοινότητας και των μαθητών / μαθητριών, παρά μόνο τις ελίτ και
τους «σχολάρχες.»

Θεσσαλονίκη, 28/07/2020


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Νίκη Κεραμέως


Θέμα:


Αξιότιμη κα. Υπουργέ,


Είναι ακόμα νωπές στη μνήμη μας οι σφοδρές αντιδράσεις σχεδόν του
συνόλου της εκαιδευτικής κοινότητας, αλλά και των πολιτών, στις πρόσφατες
νομοθετικές παρεμβάσεις του υπουργείου σας. Όπως ήδη έχω αναφέρει στις
πλείστες ερωτήσεις αλλά και στη δημόσια κριτική μου που απευθύνονται σε εσάς,
ο νέος Νόμος που ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση προωθεί τον αναχρονιστικό
συντηρητισμό ως ιδεολογικό υπόβαθρο της εκπαίδευσης και οι προβλέψεις του
υποβαθμίζουν την ελεύθερη, ακηδεμόνευτη και δημιουργική κριτική σκέψη των
νέων μας. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η επίμονη άρνησή σας να απαντήσετε σε
έστω και μία από τις ερωτήσεις που σας έχω υποβάλει, γεγονός που προδήλως
φανερώνει αδυναμία και αμηχανία.


Σήμερα, με τη νέα νομοθετική παρέμβαση που επιχειρείτε με το Σχέδιο
Νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
εξυπηρετούνται καταφανώς τα συμφέροντα των μεγάλων ιδιωτικών
εκπαιδευτηρίων, απρορρυθμίζεται πλήρως η αγορά εργασίας των εκπαιδευτικών,
ενώ παράλληλα καταπατώνται κατάφορα τα εργασιακά δικαιώματά τους.
Με τις ρυθμίσεις του νέου Νομοσχεδίου και την εμπλοκή του Υπουργείου
Εργασίας στα εργασιακά δρώμενα, απεμπολείται, τόσο η εποπτεία του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, όσο και η διασφάλιση
των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών που απασχολούνται σ’ αυτά. Με τον
τρόπο αυτό, υπό το φόβο της ελεύθερης απόλυσης, παγιώνεται η εξάρτηση του
διδακτικού προσωπικού από τον επιχειρηματία και ακυρώνεται πρακτικά η
ανεξαρτησία και η αυτονομία των εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση.


Παράλληλα, με τη συμμετοχή των ιδιοκτητών στις συνεδριάσεις των συλλόγων των
εκπαιδευτικών, επιχειρείται η χειραγώγησή τους και τελικά, ο πλήρης έλεγχός τους.
Με το νέο Νομοσχέδιο, θα επιτρέπεται η συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων
με άλλα ιδιωτικά σχολεία, ξένα σχολεία, κέντρα δια βίου μάθησης, κέντρα ξένων
γλωσσών, φροντιστήρια, καθώς και με άλλους φορείς. Χωρίς να υπάρχουν πλέον
μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις προς τους δανειστές της χώρας, η πρόβλεψη αυτή
επαναφέρει τις μνημονιακές διατάξεις του Ν. 4093/2012 (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 ή 2ο Μνημόνιο) και παραδίδει τις μικρές
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων, ξένων
σχολείων και κέντρων δια βίου μάθησης στα συμφέροντα των μεγάλων ιδιωτικών
εκπαιδευτηρίων. Ο δε ισχυρισμός ότι «η συστέγαση του ιδιωτικού σχολείου με
φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών δεν απαγορευόταν από το Ν.682/1977»,
ότι «η δυνατότητα αυτή απαγορεύτηκε με τον Ν. 4472/2017, Άρθρο 56, παρ. 4»,
καθώς και ότι «τώρα στην ουσία η δυνατότητα συστέγασης επαναφέρεται» έχει ήδη
κριθεί ως ανακριβής, από το νομικό τμήμα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών
Κέντρων Ξένων Γλωσσών «Europalso».


Η συγκέντρωση μίας πλειάδας παρεχόμενων υπηρεσιών σε μεγάλα ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια γίνεται απολύτως σαφής και από τις προβλέψεις σχετικά με τη
διεύρυνση του ωρολόγιου προγράμματος των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής
εκπαίδευσης. Εν προκειμένω, τα ιδιωτικά σχολεία θα μπορούν να διδάσκουν
παράλληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποιες και πόσες ξένες
γλώσσες θα διδάσκονται, επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο ωρολόγιο
πρόγραμμα του δημόσιου σχολείου, ενώ μετά το πέρας του ωρολογίου
προγράμματος, υποχρεωτικού και διευρυμένου, έχουν τη δυνατότητα να
προσφέρουν επιπρόσθετες, «εκπαιδευτικού τύπου» υπηρεσίες. Τα ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια θα μπορούν να μετατρέπονται σε ξενώνες για νέους έως 25 ετών και
για τους συνοδούς τους, γεγονός που, σε συνάρτηση με το σύνολο των ως άνω
ρυθμίσεων, παραπέμπει περισσότερο σε κερδοσκοπικό πολυκατάστημα υπηρεσιών,
παρά σε αξιόπιστο εκπαιδευτικό φορέα.


Είναι πράγματι αξιομνημόνευτη η σπουδή του Υπουργείου Παιδείας να
εισάγει διαρκώς μεταρρυθμίσεις που δεν εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες της
εκπαιδευτικής κοινότητας και των μαθητών / μαθητριών, παρά μόνο τις ελίτ και
τους «σχολάρχες». Σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ / ΟΙΕΛΕ, οι αντιδράσεις για
το νέο Νομοσχέδιο του Υπουργείου σας, έχουν ξεπεράσει ποσοτικά, ακόμα και το
ρεκόρ που σημειώθηκε κατά τη διαβούλευση του πρόσφατου νομοθετήματός σας
για τη δημόσια εκπαίδευση. Όπως αναφέρει και η ΔΑΚΕ Ι.Τ., είναι σαφές ότι η
εκπαίδευση αποτελεί ένα θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και η όποια αποκλειστική
συσχέτισή της με τις «ανεξέλεγκτες διακυμάνσεις της προσφοράς και της ζήτησης»
υπονομεύει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ενώ δύναται να εγείρει
σοβαρότατα ζητήματα ακόμη και νομιμότητας στην έκδοση των αντίστοιχων
τίτλων.


Μετά από τα παραπάνω:


Ερωτάται η κα. Υπουργός:

 1. Πως σκοπεύετε να διαφυλάξετε τα εργασιακά δικαιώματα και κεκτημένα των
  εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση, από ενδεχόμενες εργοδοτικές
  αυθαιρεσίες;
 2. Ποια είναι τα δημοσιονομικά οφέλη από την ανάσυρση μνημονιακών
  ρυθμίσεων σχετικά με τη συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων με άλλα
  ιδιωτικά σχολεία, ξένα σχολεία, κέντρα δια βίου μάθησης, κέντρα ξένων
  γλωσσών, φροντιστήρια, καθώς και με άλλους φορείς;
 3. Επιμένετε στον ισχυρισμό σας ότι «η συστέγαση του ιδιωτικού σχολείου με
  φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών δεν απαγορευόταν από το
  Ν.682/1977», ότι «η δυνατότητα αυτή απαγορεύτηκε με τον Ν. 4472/2017,
  Άρθρο 56, παρ. 4», καθώς και ότι «τώρα στην ουσία η δυνατότητα
  συστέγασης επαναφέρεται»;
 4. Σκοπεύετε να λάβετε μέτρα για τη στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων
  επιχειρήσεων στην ιδιωτική εκπαίδευση;
 5. Προτίθεστε να αποσύρετε το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της
  ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», μετά από τις αντιδράσεις σχεδόν
  του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας;

Η ερωτώσα Βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνα Αδάμου