Ημερομηνία

Share:

Κ. Αδάμου: “Οι αυξημένες τιμές εισόδου στην Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης έρχονται σε αντίθεση με τους κοινωνικούς σκοπούς που αναγράφονται στο καταστατικό της” (Ερώτηση στη Βουλή)

Σχετικά

Η Ανεξάρτητη Βουλευτής Κωνσταντίνα Αδάμου κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή με θέμα: “Αναγκαία η κατάργηση του τέλους εισόδου στην Κεντρική Λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ.)”

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Θεσσαλονίκη, 20.03.2022


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς:
τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων – Άδωνη Γεωργιάδη
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιο Γεωργαντά


Θέμα: Αναγκαία η κατάργηση του τέλους εισόδου στην Κεντρική
Λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ.)


Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,


Η Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με το Β.Δ. 869/1966, όπως
τροποποιήθηκε και με το Π.Δ. 411/1998, και μετατράπηκε εντέλει το 2016 από
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
«Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία».


Σύμφωνα με το καταστατικό της Κ.Α.Θ., το αντικείμενο δραστηριοποίησης της
περιλαμβάνει τη διοίκηση, διαχείριση και την, εν γένει, καλή λειτουργία της
Κ.Α.Θ. καθώς και των εσόδων που προκύπτουν από την εκμίσθωση και κάθε
είδους εκμετάλλευση των καταστημάτων, εγκαταστάσεων, χώρων, διακριτών
επιφανειών και υπηρεσιών που συνδέονται με τη χονδρική πώληση στους
χώρους της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και
Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.), στο χαρτοφυλάκιο της οποίας συμπεριλαμβάνεται ως
θυγατρική η Κ.Α.Θ., ως κύρια επιχειρησιακή κατεύθυνση για τον κλάδο των
υπηρεσιών, ορίζεται η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όρους
ποιότητας και προσβασιμότητας, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του
πελάτη.


Σε αντίθεση όμως με τον εν λόγω σκοπό, λειτουργούν τα τέλη εισόδου των
αγοραστών στην Κεντρική Λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης, που επιβλήθηκαν
διαχρονικά από τις διοικήσεις της Κ.Α.Θ. Α.Ε.. Τα τέλη εισόδου και οι αυξήσεις
αυτών, που κυμαίνονται από 33% έως και 1.350%, επιβάρυναν και επιβαρύνουν
υπέρμετρα τις τιμές των οπορωλαχανικών και συνακόλουθα το τελικό ποσό που
καταβάλλουν τα νοικοκυριά για τα βασικά αυτά είδη διατροφής.


Επειδή, η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης είναι ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό
μέτοχο την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.), αλλά
εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.


Επειδή, οι αυξήσεις στο κόστος ζωής έχουν αυξηθεί δραματικά και τα μεσαία
και μικρά νοικοκυριά χρειάζονται μέτρα ανακούφισης και μειώσεις των τιμών των
προϊόντων.


Επειδή, στην Κεντρική Αγορά των Αθηνών ΔΕΝ επιβάλλονται τα αντίστοιχα
τέλη.


Επειδή, αυτές οι τιμές εισόδου έρχονται σε αντίθεση με τους κοινωνικούς
σκοπούς που αναγράφονται στο καταστατικό της Κ.Α.Θ. και επιδιώκεται,
δυστυχώς, αλόγιστη κερδοφορία σε βάρος τόσο των εμπόρων όσο και του
καταναλωτικού κοινού.


Και επειδή, την αντίθεση τους σε αυτή την επιβάρυνση την έχουν διατυπώσει
και οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς
Θεσσαλονίκης, που βιώνουν αυτό το άδικο μέτρο κάθε φορά που επισκέπτονται
την Κ.Α.Θ..


Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:


1) Προτίθεστε να πάρετε πρωτοβουλία, ώστε σε συνεργασία με τους αρμόδιους
Διοικητικούς και Ελεγκτικούς Φορείς, να προχωρήσετε στην πλήρη κατάργηση
των άδικων τελών εισόδου στην Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης που τόσο
πολύ επιβαρύνουν και τους εμπόρους, αλλά και τους καταναλωτές;


Η ερωτώσα Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης
(ανεξάρτητη)


Κωνσταντίνα Αδάμου