Ημερομηνία

Share:

Κωνσταντίνα Αδάμου – Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής για το Νομοσχέδιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Σχετικά

Η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνα Αδάμου, τοποθετείται στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: “Για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές”. (04.03.2021)

“Υπάρχουν διαχρονικές στρεβλώσεις στις δημόσιες συμβάσεις, για την αναχαίτιση των οποίων δεν αρκούν επιδερμικά μπαλώματα, με ευκαιριακές διευκολύνσεις σε εργολάβους – όπως συμβαίνει με το παρόν νομοσχέδιο – αλλά απαιτούνται ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα η χώρα μας δεν πείθεται από εξαγγελίες για Fly – Overs και υποθαλάσσιες αρτηρίες, αλλά επιζητά βιώσιμα Projects πράσινης ανάπτυξης, σύγχρονες και ανθεκτικές υποδομές, που θα αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.”