Ημερομηνία

Share:

Κωνσταντίνα Αδάμου -Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης

Σχετικά

Η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνα Αδάμου, τοποθετείται στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 για έλεγχο αναλογικότητας πριν από θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης επαγγελμάτων, κύρωση της Συμφωνίας Ελλάδας και Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας κ.ά. διατάξεις”. (17.12.2020)

“Με το Νομοσχέδιο που εξετάζουμε, προωθείται το ξεπερασμένο μοντέλο της επαγγελματικής κατάρτισης ανηλίκων στις μεταγυμνασιακές βαθμίδες, το οποίο έχει ως στόχο την ανήλικη, υποαμοιβόμενη εργασία. Είναι άκρως απογοητευτική η εμμονή του Υπουργείου για την πρώιμη κατάρτιση, χωρίς πρώτα οι μαθητές να λάβουν μια ολόπλευρη εκπαίδευση, μέσω της εκμάθησης της ιστορίας μας, της γλώσσας μας, της βιολογίας και άλλων μαθημάτων, που σίγουρα, αυτή η γνώση, θα τους φανεί χρήσιμη σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής τους”