Ημερομηνία

Share:

Κωνσταντίνα Αδάμου – Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής για το Εργασιακό Νομοσχέδιο

Σχετικά

 

Η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνα Αδάμου, τοποθετείται στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας (15.06.2021): «Για την προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής»

«Καταστροφικό και αντεργατικό το
νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Είναι
ακριβώς σαν να λέει η κυβέρνηση στις νέες και στους νέους μας πως ακόμη και αν
τα καταφέρετε παιδιά στις πανελλήνιες θα πρέπει να έχετε στραμμένο το βλέμμα
σας σε άλλες χώρες, στο εξωτερικό. Καθώς εδώ στην Ελλάδα το ήδη εχθρικό ή
ανύπαρκτο πολλές φορές εργασιακό περιβάλλον γίνεται ακόμα πιο εχθρικό και
αμείλικτο.

Οπότε
κ. Υπουργέ,

Μη
μιλάτε για Brain Gain,

Αλλά
να είστε ειλικρινής να
μιλάτε για συνέχιση του Brain Drain, καθώς αποτελεί επιλογή σας η εκδίωξη των
νέων μας»