Ημερομηνία

Share:

Κωνσταντίνα Αδάμου – Ομιλία στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για την επαγγελματική εκπαίδευση

Σχετικά

Η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνα Αδάμου, τοποθετείται (Επί της Αρχής και επί των άρθρων) στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, για το Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 για έλεγχο αναλογικότητας πριν από θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης επαγγελμάτων, κύρωση της Συμφωνίας Ελλάδας και Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας κ.ά. διατάξεις”. (15.12.2020)

« Καλούμαστε να τοποθετηθούμε για ακόμη ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που αντί να επιχειρεί να επιλύσει τα προβλήματα που παρουσιάζει το δημόσιο εκπαιδευτικό μας σύστημα, φαίνεται ότι τα παγιώνει και τα επαυξάνε, εν μέσω μίας περιόδου όπου οι εκπαιδευτικοί όλης της χώρας αγκομαχούν για να παρέχουν εκπαίδευση στους μαθητές όλων των βαθμίδων, λόγω του δυσλειτουργικού συστήματος τηλεκπαίδευσης.

Σας ρωτώ κ. Υπουργέ

Σε τι ενέργειες έχετε προβεί για τους μαθητές που δεν έχουν δυνατότητα αγοράς νέου εξοπλισμού ώστε να παρακολουθούν απρόσκοπτα την τηλεκπαίδευση;»