Ημερομηνία

Share:

Στη Βουλή το πρόβλημα των συνταξιούχων σχετικά με την καταβολή οφειλόμενων ποσών

Σχετικά

Θεσσαλονίκη, 23/05/2020

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση

Προς:  Το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα:  Καταβολή των οφειλόμενων ποσών της 13ης Σύνταξης από το Μάιο του 2019 (Ν. 4611/17.05.2019)

Με την παρούσα Αναφορά, η Βουλευτής Β′ Θεσσαλονίκης του ΜέΡΑ 25, Κωνσταντίνα Αδάμου, αναδεικνύει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνολικά 113.017 δικαιούχοι της 13ης σύνταξης που προβλέπεται στο Ν. 4611/17.05.2019. Σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, δικαιούχοι είναι όσοι λαμβάνουν σύνταξη ή προ-συνταξιοδοτική παροχή την 1η Μαΐου του έτους χορήγησής της, καθώς και όσοι δικαιώνονται την καταβολή κύριας ή προ-συνταξιοδοτικής παροχής εφόσον το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα ανατρέχει στην ίδια ημερομηνία. Επίσης, δικαιούχοι είναι και όσοι είχαν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης και είχαν τις προϋποθέσεις έως 1.5.2019 και δεν είχαν λάβει προσωρινές ή και οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης κατά το χρόνο της καταβολής των χρημάτων στους υπόλοιπους.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 34504-5-6/14.02.2020, το εν λόγω ζήτημα γνωστοποιήθηκε από το «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» στον Διοικητή ΕΦΚΑ, ενώ με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 14/19.5.2020 επιστολή του ίδιου φορέα, ενημερώθηκε ο αρμόδιος Υπουργός και η Κυβέρνηση σχετικά. Με την επιστολή του, η οποία επισυνάπτεται, το «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ», αναμένει απαντήσεις από τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με το αν και πότε θα εφαρμοστούν οι ως άνω διατάξεις του Νόμου.

Παρακαλούμε για την άμεση απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Η καταθέτουσα Βουλευτής

Κωνσταντίνα Αδάμου