Ημερομηνία

Share:

Στη Βουλή: Να αποσύρετε άμεσα το Περιβαλλοντικό Νομοσχέδιο

Σχετικά

«Το νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, παρ’ ότι επί της αρχής είναι αναγκαίο για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Ελλάδας, απεναντίας κινείται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Οι φωτογραφικές κρατικές διευκολύνσεις για την αλόγιστη εκμετάλλευση και βιομηχανοποίηση των πολύτιμων οικοσυστημάτων από μικρό αριθμό εταιριών, δεν πρόκειται να ευνοήσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, καθώς έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το βασικό συγκριτικό της πλεονέκτημα: το σπάνιας ομορφιάς και πλούτου φυσικό της περιβάλλον. Αυτό οφείλουμε να προασπίσουμε, καλώντας σας να το αποσύρετε άμεσα, πριν την ψήφισή του.»

Θεσσαλονίκη, 02/05/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:  Τoν Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κο Κωστή Χατζηδάκη

Θέμα:  Άμεση απόσυρση νομοσχεδίου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας».

      Αξιότιμε Κε. Υπουργέ.

      Όπως πιθανόν να γνωρίζετε, το νέο νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή την 24.04.2020, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την πλειοψηφία των εμπλεκόμενων περιβαλλοντικών οργανώσεων, φορέων και πολιτών. Η κατάθεση προς ψήφιση ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου σε μία περίοδο υπολειτουργίας του ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι μία επιλογή που δεν συνάδει με την αρχή της καλής νομοθέτησης. Παράλληλα, η αιφνιδιαστική προσθήκη 64 επιπλέον άρθρων στο τελικό κείμενο προς ψήφιση, χωρίς αυτά να δημοσιευτούν ή να συμπεριληφθούν στη διαδικασία της διαβούλευσης, φανερώνει μία σκοπιμότητα και μία ανεξήγητη βιασύνη εκ μέρους του Υπουργείου σας για την υπερψήφισή τους, η οποία δεν τιμά τη δημοκρατία και το θεσμικό κοινωνικό διάλογο.

      Με το νομοσχέδιο αυτό, ευνοείται η χαλάρωση των όρων περιβαλλοντικής προστασίας με αποτέλεσμα να επιτρέπονται πολλαπλές «αναπτυξιακές» δραστηριότητες σε ευαίσθητες περιοχές. Η πρόβλεψη για την έγκριση αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σε περιοχές Natura 2000, εφόσον λαμβάνονται «αντισταθμιστικά μέτρα», έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αντίστοιχες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Οδηγία 92/47 ρητά απαγορεύονται δραστηριότητες με σοβαρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις περιοχές Natura 2000 και δεν προβλέπεται δυνατότητα συμψηφισμού με οποιοδήποτε σχετικό αντισταθμιστικό μέτρο. Με την θεσμοθέτηση των τεσσάρων επιμέρους ζωνών κλιμακούμενης προστασίας, επιχειρείται η νομιμοποίηση έργων υποδομής και βαρέων επενδύσεων, όπως μεταλλευτικές δραστηριότητες, εξορύξεις υδρογονανθράκων και τουριστική αξιοποίηση σε ευαίσθητες περιοχές. Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, καταργείται επί της ουσίας η περιβαλλοντική προστασία των δικτύων Natura 2000.

      Παράλληλα, με το κατατεθέν νομοσχέδιο δεν λαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων, ενώ αντίθετα οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών γνωμοδότησης και αδειοδότησης έχουν συντμηθεί σημαντικά. Η σύντμηση αυτή καθιστά διακοσμητικό το γνωμοδοτικό ρόλο των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς ο χρόνος δεν επαρκεί για ορθή αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περιπτώσεις σύνθετων και πολύπλοκων έργων και δραστηριοτήτων. Επίσης, η αδειοδοτούσα αρχή διατηρεί τη δυνατότητα παράκαμψης της γνωμοδότησης των αρμόδιων υπηρεσιών, κρίνοντάς την κατά το δοκούν, ως μη ουσιώδη. Οι σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου, ευνοούν την fast – track αδειοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εις βάρος του περιβάλλοντος.

      Με το νέο νομοσχέδιο αγνοείται η αυτοτέλεια και η ανεξαρτησία των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών. Η διοίκηση των ευαίσθητων περιοχών κεντρικοποιείται σε ένα νέο ενιαίο φορέα ιδιωτικού δικαίου, με σύνθεση διοικητικού συμβουλίου που θα καθορίζεται από το κράτος και θα έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και φορέων στο νέο σύστημα περιορίζεται σημαντικά, χωρίς να προσδιορίζεται ο ρόλος και η συμμετοχή τους, ενώ πλέον εντάσσονται ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, προς όφελος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

      Το νομοσχέδιο ευνοεί προκλητικά τη μεγέθυνση των βιομηχανικών ΑΠΕ και ιδίως των αιολικών. Η άδεια παραγωγής ενέργειας αντικαθίσταται με μία απλή βεβαίωση παραγωγού, χωρίς να απαιτείται πλέον σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Οι διαδικασίες ελέγχου των βεβαιώσεων αυτών καθίστανται τυπικές, καθώς το χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι εξαιρετικά σύντομο. Με το νομοσχέδιο προωθείται και διαιωνίζεται το παράλογο καθεστώς της «νομιμοποίησης» αυθαιρέτων κτισμάτων σε δασικές εκτάσεις, οι οποίες ταυτόχρονα αναθεωρούνται με νέους δασικούς χάρτες. Υπενθυμίζεται ότι οι τυχόν «νομιμοποιήσεις» αυθαιρέτων κατασκευών για χρήση αμιγούς κατοικίας σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις αντίκεινται στο Σύνταγμα. Με το νέο νομοσχέδιο δεν υπάρχει πρόνοια για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης των ρεμάτων από τη διάθεση των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, ούτε προβλέπονται κυρώσεις για τους παραβάτες. Αντίθετα, το νομοσχέδιο, με προκλητικό και φωτογραφικό τρόπο, διευκολύνει τη διαδικασία αδειοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων και της «Ελληνικός Χρυσός». Ταυτόχρονα, με το νέο νομοσχέδιο προωθείται εσπευσμένα η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, εκχωρώντας σημαντικό τμήμα των μετοχών του δημοσίου σε επιχειρηματικούς ομίλους.

      Το νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, παρ’ ότι επί της αρχής είναι αναγκαίο για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Ελλάδας, απεναντίας κινείται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Οι φωτογραφικές κρατικές διευκολύνσεις για την αλόγιστη εκμετάλλευση και βιομηχανοποίηση των πολύτιμων οικοσυστημάτων από μικρό αριθμό εταιριών, δεν πρόκειται να ευνοήσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, καθώς έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το βασικό συγκριτικό της πλεονέκτημα: το σπάνιας ομορφιάς και πλούτου φυσικό της περιβάλλον. Αυτό οφείλουμε να προασπίσουμε, καλώντας σας να το αποσύρετε άμεσα, πριν την ψήφισή του.

      Μετά τα παραπάνω,

Ερωτάται ο Υπουργός:

  1. Προτίθεστε να αποσύρετε το εν λόγω νομοσχέδιο, όπως άλλωστε σας καλούν να πράξετε σχεδόν όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς (WWF, Greenpeace, ΕΛΚΕΘΕ, κ.α.);
  2. Προτίθεστε να επεκτείνετε τη διαδικασία διαβούλευσης, κατά εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να πραγματοποιηθεί διάλογος επί των 64 εκ των υστέρων προστεθέντων άρθρων;
  3. Προτίθεστε να λάβετε υπόψη τα περίπου 1.600 σχόλια των περιβαλλοντικών φορέων, οργανώσεων και πολιτών σχετικά με τις αδυναμίες και τις παραλείψεις του νομοσχεδίου;
  4. Θα επιτρέψετε τις παρεμβάσεις της κεντρικής κυβέρνησης σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της κεντρικοποίησης των αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των ευαίσθητων περιοχών;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Κωνσταντίνα Αδάμου