Ημερομηνία

Share:

«Οι ήδη υπάρχοντες πτυχιούχοι αστυνομικοί πρέπει να αξιοποιηθούν στις ήδη υπάρχουσες επιμέρους υπηρεσίες και τμήματα – πρωτίστως – προς όφελος της κοινωνίας μας»

Σχετικά

«Γιατί οι αστυνομικοί με πτυχία μπορούν να είναι πιο χρήσιμοι για την κοινωνία μας»

Θεσσαλονίκη, 17.12.2021


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
κ. Παναγιώτη (Τάκη) Θεοδωρικάκο


Θέμα: Αναγνώριση των πτυχίων και αξιοποίηση των πτυχιούχων
αστυνομικών στις κατάλληλες θέσεις στην Ελληνική Αστυνομία προς
όφελος της κοινωνίας μας


Η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τον νόμο 2800/2000 (άρθρο 8), έχει ως
αποστολή της την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης, της ευταξίας και της
απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης, την πρόληψη και καταστολή του
εγκλήματος και την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού
πολιτεύματος, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης.


Για να πετύχει, όμως, την αποστολή της η Ελληνική Αστυνομία, συγκροτείται
ένας μηχανισμός , ένα ολόκληρο σύστημα, που αναπτύσσεται μέσα από τυπικές
και άτυπες διαδικασίες και λειτουργεί προς την εκπλήρωση ενός σκοπού.
Ο κάθε μηχανισμός βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό, που είναι το πιο
σημαντικό κεφάλαιο για την Ελληνική Αστυνομία. Το σώμα της Ελληνικής
Αστυνομίας, για να υλοποιήσει την αποστολή του, διαρθρώνεται σε ένα σύστημα
ιεραρχικά δομημένων υπηρεσιών με διαχωρισμένες αρμοδιότητες.


Όμως, πέρα από τα βασικό κορμό υπηρεσιών, η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει
επιπλέον ένα πλήθος υπηρεσιών, οι οποίες επιτελούν επικουρικό έργο στη
βασική και απρόσκοπτη λειτουργία της ίδιας της Αστυνομίας. Οι υπηρεσίες
εντάσσονται κυρίως στις Διευθύνσεις του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και

Ανθρωπίνου Δυναμικού, του Κλάδου Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης και
Πληροφορικής, της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, της Διεύθυνσης
Υγειονομικού, Διεύθυνσης κ.α. Οι εν λόγω υπηρεσίες από τη φύση τους
απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό για να λειτουργήσουν σωστά.


Όμως, στην Ελληνική Αστυνομία, παρατηρείται το φαινόμενο ότι παρ’ όλο που
υπηρετεί ένας μεγάλος αριθμός Αστυνομικών Προσωπικού, Ειδικών Φρουρών
και Συνοριοφυλάκων, οι οποίοι είναι τελειόφοιτοι από ανώτερες ή και ανώτατες
σχολές σε επιστημονικά αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα με υπηρεσίες και
τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως Ιατρικής, Ψυχολογίας,
Πληροφορικής, Μουσικής, Οικονομίας κ.α., τα πτυχία τους δεν αξιοποιούνται
προς όφελος της Αστυνομίας και εν τέλει προς όφελος της ίδιας της κοινωνίας.
Με απλά λόγια, υπάρχει ήδη προσωπικό στην Ελληνική Αστυνομία, το οποίο
κατέχει ήδη κατάλληλες σπουδές για αξιοποίηση του σε υπάρχουσες υπηρεσίες
και η Ελληνική Αστυνομία δεν το αξιοποιεί για την αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών της.


Συμπερασματικά, οι ήδη υπάρχοντες πτυχιούχοι αστυνομικοί πρέπει να
αξιοποιηθούν στις ήδη υπάρχουσες επιμέρους υπηρεσίες και τμήματα –
πρωτίστως- προς όφελος της κοινωνίας μας. Για να συμβεί αυτό είναι
απαραίτητο να αναγνωριστούν αξιοκρατικά (βαθμολογικά και μισθολογικά) οι
επιπρόσθετες σπουδές και τα πτυχία που διαθέτουν, όταν σχετίζονται με τη
λειτουργία υπηρεσιών και τμημάτων της.


Τελευταία ζητήματα που παρατηρούνται είναι οι αποσπάσεις και διαθέσεις
προσωπικού για κάλυψη έκτακτων αναγκών, με χαρακτηριστική περίπτωση το
δυναμικό του Τμήματος Μουσικής Θεσσαλονίκης. Σημειώνονται περιπτώσεις
που έχουν συμπληρώσει το ανώτατο χρονικό όριο απόσπασης (έξι μήνες) και
δεν επιστρέφουν στο Τμήμα Μουσικής. Με τις αποσπάσεις διαρκείας
παρατηρούμε ότι, αντί να αναγνωριστεί η καλλιτεχνική (σε αυτή την περίπτωση)
προσφορά τους και τα προσόντα τους, ενδεχομένως να επιφέρεται βλάβη
οικονομική, οικογενειακή, και καλλιτεχνική-επιστημονική σε ατομικό επίπεδο ή
αντιστοίχως υπηρεσιακό.


Επειδή σε μια σύγχρονη κοινωνία, η πολιτεία οφείλει να εκτιμά τη μόρφωση και
να προωθεί τη δια βίου μάθηση.


Επειδή το έργο της Αστυνομίας είναι πολυδιάστατο και χρειάζεται εξειδικευμένο
προσωπικό σε ορισμένες υπηρεσίες.


Επειδή έως και σήμερα δεν αναγνωρίζονται τα πτυχία που διαθέτουν όσοι
υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, παρά μόνο στην περίπτωση που ένας
αστυνομικός, ο οποίος βρίσκεται στο βαθμό του Αρχιφύλακα και επιθυμεί να
φτάσει το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, θα μπορέσει να γίνει σε δύο χρόνια, αντί
σε πέντε χρόνια που θα χρειαζόταν για να γίνει κανονικά, κάτι το οποίο σε καμία
περίπτωση δεν αποτελεί αναγνώριση σπουδών.


Επειδή οι αστυνομικοί αντιμετωπίζονται ενιαία με τους υπόλοιπους
υπαλλήλους του δημοσίου τομέα όσον αφορά τις φοιτητικές άδειες και άνισα ως
προς τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη βάσει πτυχίου.


Και επειδή η Ελληνική Αστυνομία με πεπαιδευμένο προσωπικό στο δυναμικό
της θα μπορεί να αντιμετωπίσει πιο ορθά τις χρόνιες παθογένειες της.


Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη:

 1. Στοχεύετε να αξιοποιήσετε το ήδη υπάρχον πεπαιδευμένο προσωπικό
  για τις ανάγκες που δημιουργούνται για καταρτισμένο προσωπικό στις
  Διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας;
 2. Θα δώσετε προτεραιότητα στους πτυχιούχους Αστυνομικούς στις
  προκηρύξεις που αφορούν Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, σε σχέση
  με τους ιδιώτες;
 3. Τα κίνητρα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης προς τους Αστυνομικούς,
  συμπεριλαμβάνονται στη στρατηγική σας για την αντιμετώπιση των
  παθογενειών της Ελληνικής Αστυνομίας;
 4. Προτίθεστε να αναγνωρίσετε μισθολογικά τα επιπρόσθετα πτυχία και
  μεταπτυχιακά των αστυνομικών, παρέχοντας έτσι και ένα κίνητρο
  επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης, όπως συμβαίνει σε όλους του
  δημοσίους υπαλλήλους;
 5. Θα επιλύσετε το ζήτημα των αποσπάσεων και διαθέσεων ανθρωπίνου
  δυναμικού του Τμήματος Μουσικής Θεσσαλονίκης, που υπερβαίνουν
  τους έξι μήνες; Αν ναι, με βάση ποιο χρονοδιάγραμμα;

Η ερωτώσα Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης (ανεξάρτητη)
Κωνσταντίνα Αδάμου