Ημερομηνία

Share:

«Να διασφαλιστεί το εργασιακό περιβάλλον των αναπληρωτών»

Σχετικά

« Είναι σαφές ότι με τις διατάξεις του νέου Νομοσχεδίου, το εργασιακό μέλλον των χιλιάδων αναπληρωτών – συμβασιούχων εκπαιδευτικών τίθεται εν αμφιβόλω. Η μείωση των προσλήψεων των εκπαιδευτικών αυτών, υλοποιείται τόσο έμμεσα με την αύξηση των μαθητών ανά τάξη, όσο και άμεσα με τη μείωση του κονδυλίου Προγράμματος Δημοσίων Δαπανών του 2021 που αφορά σε προσλήψεις αναπληρωτών κατά 25%. Παράλληλα, διατηρείται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, το πλαφόν των 120 μηνών της προϋπηρεσίας αναπληρωτών, ενώ καταργείται η προϋπηρεσία που τυχόν έχει αποκτηθεί σε άλλο κλάδο, γεγονός που συμβάλλει στην εργασιακή ανασφάλεια εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν στηρίξει με τις υπηρεσίες τους εδώ και δεκαετίες το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Τέλος, διατηρείται η πρόβλεψη για τον 2ετή αποκλεισμό αναπληρωτών, οι οποίοι αντί για βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, «τιμωρούνται» με παράταση της εργασιακής τους ανασφάλειας.»

Θεσσαλονίκη, 05/06/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:  Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Κα Νίκη Κεραμέως

Θέμα:  Διασφάλιση εργασιακού περιβάλλοντος αναπληρωτών – συμβασιούχων εκπαιδευτικών και άλλα ζητήματα που προκύπτουν στο χώρο της εκπαίδευσης από τις διατάξεις του Νομοσχεδίου για την Παιδεία.

      Αξιότιμη Κα. Υπουργέ.

      Μετά και από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Β’ ανάγνωσης του σχεδίου Νόμου «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις», το οποίο πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή την Τετάρτη, 10/06/2020, δεν μπορεί παρά να μην γίνει ιδιαίτερη μνεία στην σφοδρή κριτική που έχει ήδη ασκηθεί από φορείς, εκπαιδευτικούς και ενεργούς πολίτες στο σύνολο του νομοσχεδίου. Στο δε πλαίσιο της δήλωσής σας περί του ότι παραμένετε ανοιχτή σε βελτιωτικές προτάσεις, σας υπενθυμίζουμε ότι έχουμε ήδη καταθέσει προς το Υπουργείο σας, τις ερωτήσεις με υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 6101/30.04.2020 «Προσβασιμότητα και ένταξη ΑμεΑ στη νέα πραγματικότητα του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος», 6315/08.05.2020 «Κατάργηση της Κοινωνιολογίας από πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος», 4462/24.02.2020 «Δυσκολίες κατά την πρόσληψη εκπαιδευτικού, ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού με αναπηρία στο Δημόσιο» και 4278/18.02.2020 «Αποκλεισμός εκπαιδευτικών πτυχιούχων Δασολογίας και Δασοπονίας από τις αναθέσεις μαθημάτων του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα και δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν, επ’ αφορμή του Νομοσχεδίου που αφορά σε εκπαιδευτικά θέματα και άλλες διατάξεις.

      Είναι σαφές ότι με τις διατάξεις του νέου Νομοσχεδίου, το εργασιακό μέλλον των χιλιάδων αναπληρωτών – συμβασιούχων εκπαιδευτικών τίθεται εν αμφιβόλω. Η μείωση των προσλήψεων των εκπαιδευτικών αυτών, υλοποιείται τόσο έμμεσα με την αύξηση των μαθητών ανά τάξη, όσο και άμεσα με τη μείωση του κονδυλίου Προγράμματος Δημοσίων Δαπανών του 2021 που αφορά σε προσλήψεις αναπληρωτών κατά 25%. Παράλληλα, διατηρείται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, το πλαφόν των 120 μηνών της προϋπηρεσίας αναπληρωτών, ενώ καταργείται η προϋπηρεσία που τυχόν έχει αποκτηθεί σε άλλο κλάδο, γεγονός που συμβάλλει στην εργασιακή ανασφάλεια εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν στηρίξει με τις υπηρεσίες τους εδώ και δεκαετίες το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Τέλος, διατηρείται η πρόβλεψη για τον 2ετή αποκλεισμό αναπληρωτών, οι οποίοι αντί για βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, «τιμωρούνται» με παράταση της εργασιακής τους ανασφάλειας.

      Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου σχετικά με την κατά προτεραιότητα κάλυψη των αναγκών σε Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, διαπιστώνεται η παντελής έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για την πλήρωση των κενών σε κρίσιμες εκπαιδευτικές δομές. Επιπρόσθετα, η διάταξη για την «κατά προτεραιότητα κάλυψη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων» ομολογεί με τον πιο επίσημο τρόπο πως το κράτος θα αφήνει ακάλυπτα χιλιάδες κενά σε όλες τις υπόλοιπες τάξεις και τις ειδικότητες. Ειδικότερα, ως προς την Παράλληλη Στήριξη, προβλέπεται η μετακίνηση των αναπληρωτών εντός Περιφέρειας, σε οποιαδήποτε μονάδα Ειδικής Αγωγής, που χρηματοδοτείται από κονδύλια της Ε.Ε., με απόφαση έκαστου Περιφερειακού Διευθυντή, γεγονός που καθιστά άκρως δυσοίωνες και αβέβαιες τις συνθήκες διαβίωσης των εν λόγω εκπαιδευτικών.

      Οι ρυθμίσεις που εισάγονται στο νέο νομοσχέδιο, δεν επιχειρούν να επιλύσουν κανένα από τα χρόνια ζητήματα που έχουν αναγνωριστεί στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, όπως είναι το bullying, η αδυναμία πλήρους ένταξης και στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των ΑμεΑ σε όλες τις βαθμίδες, ή η προβληματική αντιστοίχιση, αμφιβόλου ποιοτικής αξίας, τίτλων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματικά δικαιώματα. Το Νομοσχέδιο, δεν αντιμετωπίζει σε κανένα βαθμό τις ελλείψεις σε ασφάλεια και συντήρηση των σχολικών κτιρίων και υποδομών, δεν ενισχύει τη διδασκαλία με μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, δε μεριμνά για την εξασφάλιση άριστων συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας στα σχολεία με προσλήψεις καθαριστών/καθαριστριών, τραπεζοκόμων ή σχολικών βοηθών και δε συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των σχολείων μέσω της τοποθέτησης σχολικών ιατρών, κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων σε αυτά.

      Το νέο νομοσχέδιο που πρόκειται να εισαχθεί προς ψήφιση, επαναφέρει την Τράπεζα Θεμάτων, ενώ αυξάνει δραματικά τον εξεταστικό φόρτο των μαθητών/μαθητριών. Η μετάλλαξη του πραγματικού ρόλου της εκπαίδευσης, από ελεύθερο φορέα γνώσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων – κριτικής σκέψης και διάπλασης χαρακτήρων σε απλό πάροχο πληροφοριών, οι οποίες θα πρέπει να αναπαράγονται παθητικά με διαρκή αξιολόγηση της αφομοίωσής τους, είναι αντιπαραγωγική και αντιπαιδαγωγική.

      Παράλληλα με την αύξηση του εξεταστικού φόρτου, διευρύνονται και τα σημεία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, καθώς η βαθμολογία των μαθητών/μαθητριών στις εξετάσεις, αποτελεί αντικειμενικό δείκτη επίτευξης ενός, κατά τ’ άλλα, υποκειμενικού μαθησιακού στόχου. Με απλά λόγια, ο εκπαιδευτικός του οποίου οι μαθητές/μαθήτριες επιτυγχάνουν υψηλές βαθμολογίες, αξιολογείται θετικά, ακόμα και αν η επιτυχία αυτή είναι προϊόν αποστήθισης. Οι εκπαιδευτικοί που, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας, θεωρούν ότι, η εις βάθος κατανόηση της ύλης και η δημιουργική αξιακή διδασκαλία είναι σημαντικότερη από τη βαθμοθηρία, θα έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες μίας ενδεχομένως τιμωρητικής αξιολόγησης, η οποία θα θέτει σε κίνδυνο το εργασιακό τους μέλλον.

      Η πρακτική του ελέγχου της συμπεριφοράς και της τιμωρίας, παγιώνεται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στο Νομοσχέδιο, μέσω του κοινωνικού στιγματισμού που θα επιφέρει η αναγραφή σε επίσημα έγγραφα του κράτους, όπως είναι το απολυτήριο, της διαγωγής του μαθητή/της μαθήτριας. Η δυνατότητα για αξιολόγηση της διαγωγής, προορίζεται ως εργαλείο επιβολής του εκπαιδευτικού έναντι του μαθητή/της μαθήτριας, η διδασκαλία ή/και οι απόψεις του οποίου θα πρέπει πλέον να γίνονται αναντίρρητα αποδεκτές. Η πειθαρχία και η καταπίεση του πνεύματος αμφισβήτησης των νέων, θα επιτυγχάνονται μέσω του φόβου για ανεξίτηλο κοινωνικό στιγματισμό που θα προκαλέσει μία τυχούσα κακή διαγωγή στο απολυτήριό τους. Παρ’ ότι η διαγωγή αναφέρεται σε μία προσωρινή και ενδεχομένως παροδική κατάσταση συμπεριφοράς, ο στιγματισμός αυτός θα συνοδεύει τους μαθητές/τις μαθήτριες εφ’ όρου ζωής, χωρίς να τους δίνεται οποιαδήποτε δεύτερη ευκαιρία για «συμμόρφωση» ή «σωφρονισμό», στα πρότυπα έκαστου εκπαιδευτικού.

      Η πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου σας σχετικά με τη ζωντανή αναμετάδοση των σχολικών μαθημάτων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας τρίτου μέρους, εγείρει σοβαρά ζητήματα περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ενώ πρακτικά καταργεί την ανάπτυξη των απαραίτητων σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της διαδικτυακής πλατφόρμας προστατεύονται από το εθνικό δίκαιο και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη για οποιοδήποτε σκοπό, όπως για παράδειγμα για την έμμεση αξιολόγηση της διδασκαλίας –ή/και των απόψεων- των εκπαιδευτικών μέσω «κλειδαρότρυπας».

      Μία σύγχρονη και ευημερούσα δημοκρατική κοινωνία έχει ανάγκη από όσο το δυνατόν περισσότερους ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες, με δημιουργική και κριτική σκέψη, με πνεύμα αλληλοκατανόησης και συνεργασίας και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, η χώρα μας οφείλει να αναβαθμίσει τις δεξιότητες του επιστημονικού και εργατικού της δυναμικού, ώστε να μπορεί αυτό να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, της παραγωγής, της έρευνας και της καινοτομίας. Είναι γνωστό ότι τα χαρακτηριστικά αυτά, αναπτύσσονται σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια των μαθητικών ή φοιτητικών χρόνων, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο οφείλει να εξελίσσεται διαρκώς, σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις. Το Νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή προσεχώς, αποτυγχάνει με παταγώδη τρόπο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της εκπαιδευτικής κοινότητας και των μαθητών/μαθητριών για ένα σύγχρονο και προοδευτικό εκπαιδευτικό σύστημα.

      Μετά από τα παραπάνω:

Ερωτάται η Κα Υπουργός:

  1. Προτίθεστε να απαντήσετε ή έστω να λάβετε υπ’ όψιν σας τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 6101/30.04.2020, 6315/08.05.2020, 4462/24.02.2020 και 4278/18.02.2020 ερωτήσεις που σας έχω καταθέσει, στο πλαίσιο των δηλώσεών σας περί διαλόγου για το Νομοσχέδιο;
  2. Προτίθεστε να προχωρήσετε στις απαραίτητες τροποποιήσεις – προσθήκες στο Νομοσχέδιο, σχετικά με τα ζητήματα που αναπτύχθηκαν και αφορούν στο εργασιακό μέλλον αναπληρωτών – συμβασιούχων εκπαιδευτικών;
  3. Προτίθεστε να λάβετε υπ’ όψιν σας τα ζητήματα που αναπτύχθηκαν και αφορούν στην πλήρωση των κενών σε κρίσιμες εκπαιδευτικές δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και των αντίστοιχων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων;
  4. Προτίθεστε να αποσύρετε τις διατάξεις του Νομοσχεδίου που αφορούν στη ζωντανή αναμετάδοση των σχολικών μαθημάτων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας τρίτου μέρους, στην πρακτική του ελέγχου της συμπεριφοράς και της τιμωρίας μέσω καταγραφής της διαγωγής των μαθητών/μαθητριών σε κρατικά έγγραφα;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Κωνσταντίνα Αδάμου