Ημερομηνία

Share:

«Να απαλλαχθούν κ. Υπουργέ τα Φροντιστήρια από την υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων»

Σχετικά

    «Είναι γνωστό ότι πλέον έχουν εντατικοποιηθεί οι διαμαρτυρίες καθηγητών – ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, σχετικά με τη μη ένταξή τους στα ευνοϊκά μέτρα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% των συνολικών μισθωμάτων για το μήνα Ιούνιο 2020.»

Θεσσαλονίκη, 19/06/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:  

1.  Tον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα

2. Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ Ιωάννη Βρούτση

Θέμα:  Απαλλαγή των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης από την υποχρέωση καταβολής του 40% των μισθωμάτων Ιουνίου 2020 και μη καταβολή του ποσού των 600 ευρώ στους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς.

      Αξιότιμοι κκ. Υπουργοί.

       Μόλις πρόσφατα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 2219/10.06.2020) η Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020». Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το μήνα Ιούνιο, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83). Ωστόσο, στο Παράρτημα των πληττόμενων επιχειρήσεων, είναι ακατανόητη η εμφανής απουσία Κωδικών Αριθμών Επιχειρήσεων (ΚΑΔ), οι οποίες πράγματι επλήγησαν σημαντικά κατά το διάστημα της έξαρσης του COVID-19, όπως, μεταξύ άλλων, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

      Είναι γνωστό ότι πλέον έχουν εντατικοποιηθεί οι διαμαρτυρίες καθηγητών – ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, σχετικά με τη μη ένταξή τους στα ευνοϊκά μέτρα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% των συνολικών μισθωμάτων για το μήνα Ιούνιο 2020, τη στιγμή που, λόγω της πανδημίας του COVID-19, τα Κέντρα:

  1. ανέστειλαν τη λειτουργία τους για παραπάνω από δύο μήνες με εντολή δημόσιας αρχής, με την ΚΥΑ 16838, ΦΕΚ Β 783, 10-3-2020)
  2. έχουν μειωθεί δραματικά τα έσοδα και είναι άγνωστο εάν θα λάβουν ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων,
  3. επωμίζονται αυξημένα λειτουργικά κόστη, λόγω των περιοριστικών μέτρων διαρρύθμισης των τάξεων,
  4. έχουν σοβαρές απώλειες μαθητών επειδή πολλοί γονείς στρέφονται στα «μαύρα» ιδιαίτερα.

      Παράλληλα, οι καθηγητές – ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, ζητούν εξηγήσεις από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με το αν και πότε πρόκειται να καταβληθούν τα 600 ευρώ των επιστημόνων στους εταίρους των ΚΞΓ εταιρικής μορφής (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).

Μετά από τα παραπάνω:

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

  1. Προτίθεστε να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση ένταξη των ΚΑΔ των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης στα ευνοϊκά μέτρα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% των μισθωμάτων Ιουνίου 2020;
  2. Προτίθεστε να καταβάλετε εντός του τρέχοντος μήνα, το ποσό των 600 ευρώ των επιστημόνων στους εταίρους των ΚΞΓ εταιρικής μορφής (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ);

Η ερωτώσα Βουλευτής

Κωνσταντίνα Αδάμου