Ημερομηνία

Share:

«Ζητώ κ. Υπουργέ να καταθέσετε τον ακριβή αριθμό των υποψηφίων στα Ειδικά Μαθήματα»

Σχετικά

Θεσσαλονίκη, 17/06/2020

      Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Θέμα:  Κατάθεση εγγράφων σχετικά με τον ακριβή αριθμό των υποψηφίων στα Ειδικά Μαθήματα.

      Αξιότιμη Κα. Υπουργέ.

      Σύμφωνα με δηλώσεις της Υφυπουργού, κας Ζαχαράκη, το Υπουργείο σας κωλυσιεργεί στο να λάβει άμεσα μέτρα που θα οδηγήσουν σε αποκέντρωση σχετικά με το ζήτημα του ορισμού εξεταστικών Κέντρων σε τοπικό επίπεδο, καθώς φαίνεται να έχει την άποψη ότι «το πρόβλημα είναι διαχρονικό γιατί χρειάζεται μεγάλος αριθμός εξειδικευμένου προσωπικού». Μία τέτοια προσέγγιση θα απαιτούσε αρχικά, την επεξεργασία όλων των διαθέσιμων δεδομένων, σχετικά με τον ακριβή αριθμό των υποψηφίων στα Ειδικά Μαθήματα ανά νομό και ανά έτος, ώστε να προσδιοριστεί κατ’ επέκταση ο αριθμός του απαιτούμενου εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού. Σημειώνεται δε, ότι για τα εξεταστικά Κέντρα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να φιλοξενήσουν τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων, δεν απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός.

      Μετά τα παραπάνω,

Παρακαλείται η Κα Υπουργός να καταθέσει στο Σώμα:

  1. Επίσημα στοιχεία του Υπουργείου σχετικά με τον ακριβή αριθμό των υποψηφίων στα Ειδικά Μαθήματα, ανά Ειδικό Μάθημα, για όλους τους νομούς της χώρας, για τις επικείμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις.
  2. Επίσημα στοιχεία του Υπουργείου σχετικά με τον ακριβή αριθμό των υποψηφίων ανά Ειδικό Μάθημα για όλους τους νομούς για τις εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2020, για να εξεταστεί αν η πανδημία οδήγησε σε μειωμένη συμμετοχή των μαθητών της περιφέρειας στα Ειδικά Μαθήματα.
  3. Επίσημα στοιχεία του Υπουργείου σχετικά με τον ακριβή αριθμό των υποψηφίων για την τελευταία δεκαετία (2009 έως και 2018), ανά νόμο και ανά έτος, για όλους τους νομούς της χώρας.
  4. Επίσημα στοιχεία του Υπουργείου σχετικά με τον ακριβή αριθμό μαθητών/μαθητριών που δήλωσαν συμμετοχή στα Ειδικά Μαθήματα ανά Ειδικό Μάθημα ανά Νομό και ανά έτος.
  5. Επίσημα στοιχεία του Υπουργείου σχετικά με τον ακριβή αριθμό μαθητών/μαθητριών που απείχαν από τις εξετάσεις ανά Ειδικό Μάθημα ανά Νομό και ανά έτος.
  6. Επίσημα στοιχεία του Υπουργείου σχετικά με τον ακριβή αριθμό μαθητών/μαθητριών που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ ανά Νομό και ανά έτος.
  7. Επίσημα στοιχεία του Υπουργείου σχετικά με τον ακριβή αριθμό μαθητών/μαθητριών που απείχαν από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ ανά Νομό και ανά έτος.
  8. Επίσημα στοιχεία του Υπουργείου σχετικά με το μέσο όρο βαθμολογίας των μαθητών για όλα τα Ειδικά Μαθήματα για τα τελευταία δέκα χρόνια, ανά μάθημα και ανά νομό.
  9. Επίσημα στοιχεία του Υπουργείου σχετικά με τα εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων την τελευταία δεκαετία, τις διευθύνσεις τους και τον αριθμό υποψήφιων που αντιστοιχούσαν στο καθένα από αυτά.

Η αιτούσα Βουλευτής

Κωνσταντίνα Αδάμου