Ημερομηνία

Share:

Ερώτηση στη Βουλή: Στήριξη της απόφασης για τη μη λειτουργία λατομείου στο Λιβάδι

Σχετικά

«θα επιμείνω μέχρις ότου λάβει θέση το
Υπουργείο σας, ώστε να μπορούν οι κάτοικοι του Λιβαδίου να είναι σίγουροι για το
μέλλον του τόπου τους, τουλάχιστον όσον αφορά στη διατήρηση του φυσικού –
κατάφυτου- περιβάλλοντος στην περιοχή.»

Θεσσαλονίκη, 22.09.2021


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς: Τον υπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας κ. Σκρέκα


Θέμα: Στήριξη της απόφασης για τη μη λειτουργία λατομείου στο Λιβάδι του δήμου
Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, εντός περιοχής NATURA 2000.


Kύριε Υπουργέ,


Μετά από πολλαπλές και πραγματικά γεμάτες αγωνία οχλήσεις των κατοίκων του
Λιβαδίου για το τι μέλλει γενέσθαι με τον τόπο τους, καθώς και έπειτα από δική μου
αυτοψία στην περιοχή, ως βουλευτής της Β΄ Θεσσαλονίκης, όπου ανήκει και το Λιβάδι,
προβαίνω στην παρούσα ερώτηση και θα επιμείνω μέχρις ότου λάβει θέση το
Υπουργείο σας, ώστε να μπορούν οι κάτοικοι του Λιβαδίου να είναι σίγουροι για το
μέλλον του τόπου τους, τουλάχιστον όσον αφορά στη διατήρηση του φυσικού –
κατάφυτου- περιβάλλοντος στην περιοχή.


Το 2018 εγκρίθηκε η εκμετάλλευση λατομείου στην περιοχή Αλωνάκια της τοπικής
κοινότητας Λιβαδίου του Δήμου Θέρμης της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης.
Το εν λόγω λατομείο βρίσκεται στη Γ΄ ζώνη του οικοσυστήματος των Λιμνών Βόλβης
Κορώνειας και των μακεδονικών Τεμπών (Ρεντίνα) και υπόκειται στους όρους των
διεθνών αποφάσεων (όρια Ramsar, Iran /2-2-1971, δίκτυα NATURA 2000), της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της
διατηρήσεως των άγριων πτηνών»). Μετά την καθολική αντίδραση των κατοίκων και
του Δήμου Θέρμης, ο οποίος προσέφυγε πέντε φορές εναντίον της απόφασης
λειτουργίας του λατομείου, ακυρώθηκε η εν λόγω απόφαση με σχετική Απόφαση των
Υπουργών, ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/4706/2415/24-05-2019.


Στη ζώνη Γ’ περιοχής NATURA 2000 μπορούν να πραγματοποιηθούν εξορυκτικές
δραστηριότητες εφ΄όσον δεν είναι ορατές από τη ζώνη Α και Β, διότι υποβαθμίζουν
την αισθητική ποιότητα του τοπίου και κάτι τέτοιο αντίκειται στους σκοπούς ανάδειξης
της περιοχής ως μέρος ανάπτυξης του οικοτουρισμού. Το εν λόγω λατομείο είναι
αναμφισβήτητα ορατό από τις ζώνες Α και Β, τόσο από τις μαρτυρίες των κατοίκων,
όσο και από δική μου επίσκεψη στο χώρο, σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην –
αρχικά προσβαλλόμενη- απόφαση αδειοδότησης.


Ο Δήμος Θέρμης και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ήδη προβεί σε
κινήσεις για τη λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην περιοχή και
ως εκ τούτου να αναπτυχθεί ο οικοτουρισμός εκεί. Κάτι τέτοιο θα είναι αδύνατον να
πραγματοποιηθεί, αν στην περιοχή λειτουργεί λατομείο, το οποίο υποβαθμίζει
αμετάκλητα το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.


Επιπροσθέτως, κανένα όφελος δε θα προκύψει ούτε για την κοινωνία, ούτε για τον
Δήμο, αφού θα λειτουργήσει με τους υπάρχοντες εργαζόμενους και έτσι δε θα
προκύψουν νέες θέσεις εργασίας. Όσον αφορά στο Δήμο Θέρμης, τα έσοδα που θα
προκύψουν δε θα επαρκούν ούτε για να καλύψει τις ζημιές που θα προκαλούνται στο
οδικό δίκτυο εξαιτίας της εν λόγω δραστηριότητας. Όλα τα παραπάνω είναι
αποδεδειγμένα και από την περίοδο που λειτούργησε το λατομείο.


Ο Νόμος 4512/2018 περί απαγόρευσης εκμετάλλευσης λατομείων συνηγορεί
κατηγορηματικώς υπέρ της ακύρωσης της άδειας λειτουργίας της συγκεκριμένης
επιχείρησης, αφού στο συγκεκριμένο λατομείο συντρέχουν και οι τρεις λόγοι που
απαγορεύουν μια τέτοια δραστηριότητα και αναφέρονται στην ασφάλεια των
διερχόμενων πολιτών, στην καταστροφή ή υποβάθμιση μνημείων πολιτιστικής
κληρονομιάς και στην χωρίς επιστροφή υποβάθμιση του περιβάλλοντος.


Υπέρ της ακύρωσης της άδειας έχουν προσφύγει στο ΣτΕ τόσο ο Δήμος Θέρμης όσο
και το σωματείο με τη επωνυμία «Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λειβαδιωτών
Θεσσαλονίκης ‘Ο Άγιος Αθανάσιος’». Εκτός των θεσμικών οργάνων που
αναλαμβάνουν δράση υπέρ της ακύρωσης της αδειοδότησης, σύσσωμοι οι κάτοικοι
του Λιβαδίου προχώρησαν σε συλλογή υπογραφών προκειμένου να διατηρηθεί η
ακυρωτική απόφαση της άδειας λειτουργίας του λατομέιου.


Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η λειτουργία του λατομείου στην
περιοχή θα υποβαθμίσει πραγματικά και αμετάκλητα το φυσικό περιβάλλον της
περιοχής και εν γένει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Λιβαδίου του Δήμου
Θέρμης.


Ερωτάται ο υπουργός:


1) Προτίθεστε να στηρίξετε την ήδη υπάρχουσα ακυρωτική απόφαση
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/4706/2415/24-05-2019 σχετικά με τη μη λειτουργία του
λατομείου στο Λιβάδι Θεσσαλονίκης;
2) Σε τι ενέργειες σκοπεύετε να προχωρήσετε για το εν λόγω θέμα;


Η ερωτώσα Βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης,
Κωνσταντίνα Αδάμου