Ημερομηνία

Share:

Γιατί αποκλείονται εκπαιδευτικοί εξ΄αιτίας δυσλειτουργιών της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ;

Σχετικά

Θεσσαλονίκη, 28/07/2020

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Νίκη Κεραμέως

Προς:  Το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα:  Αποκλεισμός εκπαιδευτικών εξ’ αιτίας δυσλειτουργιών της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ

      Με την παρούσα Αναφορά, η Βουλευτής Β′ Θεσσαλονίκης του ΜέΡΑ 25, Κωνσταντίνα Αδάμου, αναδεικνύει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι διαγωνιζόμενοι εκπαιδευτικοί της προκήρυξης 1 ΓΕ/2019, σχετικά με τη μη υπαγωγή τους στους πίνακες κατάταξης, μετά από τεχνικές δυσλειτουργίες της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ, ασάφειες των οδηγιών σχετικά με το παράβολο, δαιδαλώδεις διακλαδώσεις μέσω των τραπεζών, χωρίς διασύνδεση με τα ηλεκτρονικά παράβολα που είχαν εκδοθεί και ελλιπή διαχείριση και πρόβλεψη από μέρους του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου Παιδείας.

      Επισημαίνεται ότι αντίστοιχα προβλήματα με το παράβολο έχουν καταγραφεί και στην προκήρυξη 3ΕΑ/2019, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν έχουν γίνει εκτεταμένες προσπάθειες επιδιόρθωσης των ηλεκτρονικών σφαλμάτων. Μετά και από τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο άδικος αυτός αποκλεισμός πρόκειται να διαρκέσει 2 έτη. Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, όχι μόνο να μη διοριστούν ως μόνιμοι αλλά και να μην προσληφθούν ως αναπληρωτές (αφού ο πίνακας είναι ενιαίος), είναι σαφές ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα των αρμόδιων, οι οποίοι δεν προέβλεψαν να διορθώσουν τα ψηφιακά συστήματα και να διασυνδέσουν το πεδίο καταχώρησης του αριθμού παραβόλου με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης e-παράβολο, πράγμα που έχει επισημανθεί εδώ και καιρό.

      Με το από 25/07/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι απορριφθέντες εκπαιδευτικοί λόγω παραβόλου της προκήρυξης 1ΓΕ/2019, ζητούν εξηγήσεις από τους αρμόδιους Φορείς και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, παραθέτοντας τις προτάσεις τους.

      Παρακαλούμε για την άμεση απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Η καταθέτουσα Βουλευτής

Κωνσταντίνα Αδάμου