Ημερομηνία

Share:

Σχέδιο Νόμου ΑΚΡΟΠΟΛ – Εδώ επιχειρείται βαθύτερος έλεγχος της τέχνης

Σχετικά

Θεσσαλονίκη, 14/07/2020


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς: Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Κα Λίνα Μενδώνη


Θέμα: Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ


Αξιότιμη Κα Υπουργέ,


Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης επί του νέου νομοσχεδίου
του Υπουργείου σας με τίτλο «Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ»,
γίνεται απολύτως σαφής ο στόχος της κυβέρνησης για εμπορευματοποίηση και
έμμεση χειραγώγηση του χώρου των τεχνών. Συγκεκριμένα, με την ίδρυση του
νέου Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Κέντρο Πολιτισμού και
Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ», δημιουργείται ένας πολιτιστικός φορέας διαχείρισης
εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία θα διατίθενται με στόχο τη
μεγιστοποίηση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας στο σύγχρονο
πολιτισμό.


Ο φορέας αυτός, θα διοικείται από στελέχη επιλογής του Υπουργείου
Πολιτισμού, ενώ είναι βέβαιο ότι αυτά θα διακατέχονται από επιχειρηματική
αντίληψη για το χώρο της τέχνης και για το ιδεολογικό της περιεχόμενο, καθώς
είναι γνωστό ότι η ιδιωτική οικονομία λειτουργεί πάντα με βάση το κέρδος. Είναι,
επομένως, απόλυτα εύλογος ο προβληματισμός των ανθρώπων της Τέχνης σχετικά
με τον επερχόμενο μαρασμό των μικρών καλλιτεχνικών παραγωγών προς όφελος
των συγκεντρωτικών και μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων – managers.


Η δε σκοπούμενη μετατροπή των καλλιτεχνών σε επιχειρηματίες αποτελεί
μία έμμεση προσπάθεια χειραγώγησης των τεχνών, καθώς οι νέοι καλλιτέχνες,
στην προσπάθειά τους να χρηματοδοτηθούν και να επιβιώσουν μέσα σε έναν –
πλέον- ανταγωνιστικό χώρο, ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς, θα
ενσωματώσουν την προοπτική του εύκολου κέρδους και θα απεμπολήσουν τις
αξίες της πολιτιστικής καλλιέργειας και της πραγματικής και ανεξάρτητης
δημιουργικότητας. Η τέχνη, αποτελεί το πιο διαχρονικό εργαλείο αμφισβήτησης,
προβληματισμού και ανάπτυξης κριτικής σκέψης μίας πολιτισμένης κοινωνίας.
Γίνεται επομένως σαφές ότι με τον εγκλωβισμό του καλλιτεχνικού έργου στις
επιχειρηματικές υποδείξεις των managers, αλλοιώνεται η φύση και ο σκοπός της
τέχνης, η οποία αντί να διεγείρει και να καλλιεργεί τη σκέψη, καθίσταται εύπεπτη
και ανώδυνη.


Με την ίδρυση του νέου Κέντρου Πολιτισμού επιχειρείται βαθύτερος
έλεγχος της τέχνης, με επιλεκτική ανάδειξη και επιδότηση καλλιτεχνικών
αντιλήψεων και αντίστοιχων δράσεων και καλλιτεχνών. Είναι άλλωστε
ακατανόητος ο αποκλεισμός της συμμετοχής εκπροσώπων του Επιμελητηρίου
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος από τις επιτροπές κρίσης στις προκηρύξεις του
Υπουργείου για την αγορά ή σχεδίαση έργων τέχνης. Τα κριτήρια για την ανάδειξη
ενός εικαστικού έργου είναι ασαφή και οι καλλιτεχνικές προϋποθέσεις για τη
συμμετοχή, ελάχιστες. Συνεπώς, ένα εικαστικό έργο μπορεί πλέον να τύχει
χρηματοδότησης από επιτροπές αμφισβητούμενου κύρους, με αμιγώς
υποκειμενικά κριτήρια.


Τέλος, στο νομοσχέδιο δεν τεκμηριώνεται σε κανένα βαθμό η χρησιμότητα
της δημιουργίας ενός νέου φορέα για την αξιοποίηση του κτιρίου Acropole Palace,
ούτε και αναλύονται επαρκώς οι στόχοι του φορέα και τα κριτήρια αξιολόγησης
για την επίτευξή τους. Η δε καταλληλότητα του κτιρίου για την εξυπηρέτηση του
σκοπού του είναι προς το παρόν αμφισβητήσιμη, καθώς οι προβλεπόμενες χρήσεις
του κτιρίου θα πρέπει να πλαισιώνονται από τις κατάλληλες υποδομές και να
διευκολύνεται η εξυπηρέτηση όλης ανεξαιρέτως της καλλιτεχνικής κοινότητας με
εργαστηριακούς χώρους και χώρους προβών, συγγραφής, προβολών ή
εκθεσιακούς, βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια κλπ., συμπεριλαμβανομένων και των
Ατόμων με Αναπηρία.

Μετά από τα παραπάνω,


ερωτάται η Κα Υπουργός:

 1. Με ποιο τρόπο προτίθεστε να διαφυλάξετε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
  διαχρονικών πολιτισμικών αξιών μας από την εμπορευματοποίηση της
  τέχνης;
 2. Με ποιο τρόπο θα διαφυλαχθεί η ελευθερία της έκφρασης και η
  ανεξαρτησία των καλλιτεχνών απέναντι στην επιλεκτική χρηματοδότηση
  και στις υποδείξεις των managers;
 3. Για ποιο λόγο δεν συμμετέχουν στις επιτροπές κρίσης των προκηρύξεων
  του Υπουργείου εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών
  Ελλάδος;
 4. Ποιοι είναι οι καινοτόμοι στόχοι του Κέντρου Πολιτισμού και Δημιουργίας
  ΑΚΡΟΠΟΛ και ποια τα κριτήρια αξιολόγησης της επίτευξής τους;
 5. Πως θα εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση όλης ανεξαιρέτως της καλλιτεχνικής
  κοινότητας – συμπεριλαμβανομένων και των Ατόμων με Αναπηρία – στο
  κτίριο Acropole Palace και με ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο θα πλαισιωθεί
  αυτό από τις κατάλληλες υποδομές και τον αναγκαίο εξοπλισμό;

Η ερωτώσα Βουλευτής
Κωνσταντίνα Αδάμου