Ημερομηνία

Share:

K. Αδάμου – Βουλή: Διακοπή της κατασκευής πλευρικού σταθμού διοδίων στον Α/Κ Λαγκαδά της Εγνατίας Οδού

Σχετικά

Θεσσαλονίκη, 2/11/2020


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς: Tον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών,κ. Κώστα Καραμανλή


Θέμα: Διακοπή της κατασκευής πλευρικού σταθμού διοδίων στον Α/Κ Λαγκαδά
της Εγνατίας Οδού και λοιπές ρυθμίσεις


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,


Όπως γνωρίζετε, βρίσκεται εν εξελίξει η δημιουργία πλευρικού σταθμού
διοδίων στον Α/Κ Λαγκαδά της Εγνατίας Οδού από την εταιρία «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.».


Πρόκειται για ένα έργο το οποίο κατασκευάζεται χωρίς να έχει
συνυπολογισθεί ή να ληφθεί υπόψη η θέση της τοπικής κοινωνίας αλλά και του
Δήμου Λαγκαδά, τους δημότες του οποίου αφορά κατά κύριο λόγο και υποτίθεται
ότι εξυπηρετεί. Ένα έργο οδικού δικτύου χρειάζεται να αφουγκράζεται τον σφυγμό
της τοπικής κοινωνίας, και να λαμβάνει υπόψη μια σειρά από παραμέτρους ώστε
να οδηγεί στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, που είναι τελικώς το να υπηρετεί τις
ανάγκες κατά βάση της τοπικής κοινωνίας. Από τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα σας
ωστόσο, ουδέν τέτοιο προκύπτει.


Κύριε Υπουργέ, δεν αποτελεί μόνο ζήτημα οικονομικό (καθότι η δαπάνη
για τον οικογενειακό προϋπολογισμό των κατοίκων της περιοχής είναι σημαντικήιδίως αν δεν προβλεφθεί κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση για αυτούς), αλλά πρωτίστως ζήτημα υγείας, αποφυγής τροχαίων ατυχημάτων και ασφαλείας του
τοπικού οδικού δικτύου, το οποίο μετά βεβαιότητας θα υποστεί σοβαρότατες
φθορές και καθιζήσεις. Η επιβάρυνση δε του περιβάλλοντος στην περιοχή, με την
διέλευση πάσης φύσης κακοσυντηρημένων -στην πλειονότητα των περιπτώσεων
και λόγω οικονομικής κρίσης- οχημάτων θα είναι παραπάνω από βέβαιη, όχι μόνο
λόγω της εκπομπής καυσαερίων αλλά και λόγω πρόκλησης περαιτέρω
ηχορύπανσης. Φυσικά δε θα μπορούσαν τα ανωτέρω να μην έχουν επιπτώσεις και
στη γενικότερη ψυχολογία των δημοτών, σε μια ήδη δοκιμαζόμενη σε πολλά
επίπεδα τοπική κοινωνία.


Εξάλλου, ο ίδιος ο Δήμαρχος αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά με
το από 5/8/2020 Ομόφωνο ψήφισμα, τάχθηκαν εναντίον της κατασκευής των εν
λόγω πλευρικών διοδίων στον Λαγκαδά, την στιγμή μάλιστα που όπως
προανέφερα πραγματοποιείται δίχως καμία διαβούλευση με τις τοπικές αρχές.

Επομένως, και ενόψει όλων των ανωτέρω:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Προτίθεστε να προβείτε στην άμεση διακοπή της κατασκευής των
  πλευρικών διοδίων στον Α/Κ Λαγκαδά της Εγνατίας Οδού και την έναρξη
  διαβουλεύσεων με τους τοπικούς αρμόδιους φορείς για την εξεύρεση
  βιώσιμης λύσης για όλες τις πλευρές;
 2. Έχετε την πρόθεση να προβείτε μέχρι τέλους του έτους 2020 σε όλες τις
  απαραίτητες ενέργειες για διερεύνηση του προφίλ των χρηστών του
  σταθμού διοδίων, και να εξετάσετε την δυνατότητα να υπάρξουν εκπτωτικά
  πακέτα για τους συχνούς χρήστες των πλευρικών διοδίων;
 3. Είσθε διατεθειμένος να παράσχετε χρηματοδοτική συνδρομήστους τοπικά
  αρμόδιους φορείς προκειμένου να υπάρξουν παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο
  της περιοχής που μετά βεβαιότητας θα επιβαρυνθεί;

Η ερωτώσα Βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνα Αδάμου