Ημερομηνία

Share:

Το ζήτημα ελλιπής αστυνόμευσης σε Πανόραμα και Χορτιάτη στη Βουλή

Σχετικά

«Ο πιο βασικός λόγος ύπαρξης της Αστυνομίας είναι η προστασία των
πολιτών και των ιδιοκτησιών τους. Ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση μία
τεράστια περιοχή μένει χωρίς την εν λόγω προστασία, καθώς είναι αδύνατο να
πραγματοποιούνται περιπολίες, λόγω μη επαρκούς επάνδρωσης και οχημάτων.
Εντείνεται λοιπόν το αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους και προστίθεται στη
γενικότερη οικονομική και υγειονομική ανασφάλεια που επικρατεί.»

Θεσσαλονίκη, 12/11/2020


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς: Tον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη


Θέμα: Ελλιπής αστυνόμευση Χορτιάτη και Πανοράματος Θεσσαλονίκης


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,


Από το 2014 στο Αστυνομικό Τμήμα Πανοράματος Θεσσαλονίκης υπήρχαν
κάποια ζητήματα, τα οποία ανέδειξε η Οργανωτική-Συντονιστική Επιτροπή της
Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Υπαλλήλων (Σ.Κ.Α.Υ.) Θεσσαλονίκης,
με το από 7/10/2014 Έγγραφο-Καταγγελία της. Τα ζητήματα που υπήρχαν τότε
αφορούσαν στην υποστελέχωση και έλλειψη οχημάτων αστυνόμευσης προς χρήση
του ως άνω Αστυνομικού Τμήματος, στο οποίο από τα 43 άτομα προσωπικό που
προβλεπόταν να υπηρετούν, τελικώς μόνο 16 υπηρετούσαν στην πράξη, με ένα
εποχούμενο όχημα στη διάθεσή τους για την πραγματοποίηση περιπολιών.


Το 2017 έλαβε χώρα η κατάργηση του ΑΤ Πανοράματος, αφού σύμφωνα με
το άρθρο 61 παρ. 2 εδάφιο ζ του Προεδρικού Διατάγματος 7/2017 (ΦΕΚ Α’ 14/ 9-
2-17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), ετέθη σε λειτουργία το Αστυνομικό
Τμήμα Πυλαίας-Χορτιάτη, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης,
ενώ σύμφωνα με το άρθρο 110 του ιδίου ως άνω Π.Δ., από την έναρξη λειτουργίας
των Υπηρεσιών που προβλέπονται στις διατάξεις του, καταργήθηκαν οι
περιφερειακές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονταν σε αυτό (άρα και το
υφιστάμενο μέχρι τότε Αστυνομικό Τμήμα Πανοράματος).


Βέβαια, με το άρθρο 1 περ. γ της υπ’ αριθμ. 7001/2/1133-κδ΄Απόφασης του
τότε Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνου Τσουβάλα, με τίτλο
«Ίδρυση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (ΦΕΚ B’ 2987/30-8-17) μεταξύ
άλλων ιδρύθηκε ο Αστυνομικός Σταθμός Πανοράματος, με έδρα τη Δημοτική
Ενότητα Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, ο οποίος υπάγεται
διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας-Χορτιάτη της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 της ίδιας ως άνω
Απόφασης, ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 105
του Π.Δ. 7/2017 (ΦΕΚ Α’ 14/9-2-17), ασκεί δηλαδή στην περιοχή της
δικαιοδοσίας του το σύνολο των αρμοδιοτήτων αστυνομίας γενικής
αστυνόμευσης.


Με τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε να δοθεί λύση για την ενίσχυση της
αστυνόμευσης της περιοχής, ωστόσο αν και βρισκόμαστε ήδη στα τέλη του 2020,
ο Αστυνομικός Σταθμός παραμένει υποστελεχωμένος, καθώς υπηρετεί
υποτριπλάσιο προσωπικό σε σχέση με το 2014, όταν και υφίστατο ακόμη στο ίδιο
κτίριο το Αστυνομικό Τμήμα Πανοράματος.


Επιπλέον, από τον Απρίλιο του 2019, τα Γραφεία Αστυνομικής διεύθυνσης
(άρα και ο Αστυνομικός Σταθμός Πανοράματος και το Αστυνομικό Τμήμα
Πυλαίας-Χορτιάτη) έχουν αναλάβει σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ΠΔ
37/2019 (ΦΕΚ Α 63/23-4-19) και το χειρισμό ειδικότερων ποινικών υποθέσεων
της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Έτσι λοιπόν, οι λιγοστοί αυτοί αστυνομικοί που
υπηρετούν με φυσική παρουσία στο εν λόγω ΑΤ και στον Αστυνομικό Σταθμό
έχουν επιβαρυνθεί με περισσότερες αρμοδιότητες, χωρίς όμως να
συμπεριλαμβάνεται η περιπολία και η προστασία των ιδιοκτησιών των κατοίκων,
αφού για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπηρετούν πραγματικά περισσότεροι
αστυνομικοί στον εν λόγω Αστυνομικό Σταθμό ή στο ΑΤ Πυλαίας.


Ωστόσο, την ίδια στιγμή αυξάνεται κατακόρυφα η εγκληματικότητα στο
Πανόραμα και τον Χορτιάτη -κυρίως διαρρήξεις, ληστείες και κλοπές, αλλά έχουν
συμβεί και δολοφονίες- με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του Πανοράματος και του
Χορτιάτη είτε να χάνουν την περιούσια τους, είτε να παθαίνουν μεγάλη ζημία στις
επιχειρήσεις τους, είτε να ζουν διαρκώς υπό το άγχος και την αγωνία των
παραπάνω.
Ο πιο βασικός λόγος ύπαρξης της Αστυνομίας είναι η προστασία των
πολιτών και των ιδιοκτησιών τους. Ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση μία
τεράστια περιοχή μένει χωρίς την εν λόγω προστασία, καθώς είναι αδύνατο να
πραγματοποιούνται περιπολίες, λόγω μη επαρκούς επάνδρωσης και οχημάτων.
Εντείνεται λοιπόν το αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους και προστίθεται στη
γενικότερη οικονομική και υγειονομική ανασφάλεια που επικρατεί.

Οι δε Ομάδες Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) που υπάγονται στο Β’
Τμήμα Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης,
σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 1β και 3 του ΠΔ 7/2017, και παρέχουν
υπηρεσιακή δράση εντός της περιοχής δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Θεσσαλονίκης-από κοινού με τους σταθμούς της Ομάδας «Ζ»-, παρόλο που θα
ήθελαν να συνδράμουν στην αστυνόμευση της περιοχής του Πανοράματος και του
Χορτιάτη, αδυνατούν να προστρέξουν, αφού με τη σειρά τους αντιμετωπίζουν
ελλείψεις σε προσωπικό και σε εποχούμενα οχήματα, κατά συνέπεια ο τομέας
δράσης τους περιορίζεται στην πράξη -κατόπιν εντολών- εντός του αστικού ιστού
της Θεσσαλονίκης, εκτός από ελάχιστες μεμονωμένες περιπτώσεις.
Οι πολίτες της περιοχής του Χορτιάτη και του Πανοράματος έχουν ανάγκη
από εποχούμενες περιπολίες των αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τουλάχιστον
τρεις φορές την εβδομάδα, αλλά και από την παρουσία τουλάχιστον ενός επιπλέον
περιπολικού οχήματος ώστε να καλύπτονται στοιχειωδώς οι ανάγκες της περιοχής
δικαιοδοσίας του ΑΤ Πυλαίας-Χορτιάτη.


Κύριε Υπουργέ, αφής στιγμής οι Ομάδες ΔΙ.ΑΣ. της Θεσσαλονίκης δεν
δύνανται να συντελέσουν επικουρικώς στην επίτευξη του στοιχειώδους επιπέδου
αστυνόμευσης της περιοχής του Πανοράματος και του Χορτιάτη, ούτε όμως
επιτυγχάνεται, σε επίπεδο Αστυνομικού Σταθμού, το απαραίτητο επίπεδο
προστασίας των πολιτών, αναπόδραστα προκύπτει ότι χρειάζεται να αναβαθμιστεί
άμεσα ο Αστυνομικός Σταθμός Πανοράματος σε Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο και
να ενισχυθεί με τον απαραίτητο αριθμό προσωπικού και εποχούμενων οχημάτων,
προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα της ελλιπούς έως ανύπαρκτης
αστυνόμευσης της περιοχής. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί αυτό είναι
αναγκαία η άμεση απόσπαση αστυνομικών στο Α.Τ. Πυλαίας-Χορτιάτη, καθώς
και η ύπαρξη ενός δεύτερου περιπολικού, ώστε να είναι εφικτή η κάλυψη της
περιοχής σε περιπολίες σε καθημερινή βάση.


Επομένως, και ενόψει όλων των ανωτέρω:


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Θα προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να επανδρωθεί
  (με πραγματικές παρουσίες) ο Αστυνομικός Σταθμός Πανοράματος ή το
  Α.Τ. Πυλαίας-Χορτιάτη ώστε να καλύπτουν τον αριθμό για να υπάρξει η
  δυνατότητα περιπολιών δεύτερου περιπολικού;
 2. Προτίθεστε να δώσετε εντολή στις ομάδες ΔΙ.ΑΣ. της Θεσσαλονίκης να
  αστυνομεύουν και εκτός του αμιγώς αστικού κλοιού και δη στην περιοχή
  του Χορτιάτη και του Πανοράματος;
 3. Θα προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να χορηγηθούν οι
  απαραίτητοι πόροι σε υλικοτεχνική υποδομή (εποχούμενα/περιπολικά
  οχήματα) στους ως άνω αστυνομικούς, προκειμένου να καθίσταται δυνατή
  όχι μόνο η ενάσκηση του έργου τους σε υψηλό επίπεδο και με ασφάλεια,
  αλλά και η διενέργεια συχνών περιπολιών που τόσο πολύ έχουν ανάγκη οι
  πολίτες των περιοχών αυτών;
 4. Εφόσον κριθεί ότι οι ως άνω ενέργειές σας δεν επαρκούν, είστε
  διατεθειμένος να προβείτε αρμοδίως στην άμεση επανασύσταση του
  Αστυνομικού Τμήματος Πανοράματος, το οποίο να καλύπτει εδαφικά και
  τον Χορτιάτη;


Η ερωτώσα Βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνα Αδάμου