Ημερομηνία

Share:

Συμβατικό αντικείμενο της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της εταιρίας «Palantir Technologies».

Σχετικά

« Οι Έλληνες πολίτες έχουν προφανές έννομο συμφέρον να γνωρίζουν για το
κατά πόσο τηρείται η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών τους
δεδομένων από την Κυβέρνηση»

Θεσσαλονίκη, 23/12/2020


Προς τoν Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης


ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


Θέμα: Συμβατικό αντικείμενο της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης
και της εταιρίας «Palantir Technologies».


Αξιότιμε κ. Υπουργέ.


Η συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της εταιρίας
διαχείρισης μεγάλων δεδομένων «Palantir Technologies», έγινε γνωστή στο ευρύ
κοινό, μέσω του δελτίου τύπου που εξέδωσε η εταιρία, για την πρόσφατη
τηλεδιάσκεψη που έλαβε χώρα μεταξύ της ίδιας και του Πρωθυπουργού, κ.
Μητσοτάκη. Ωστόσο, σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πηγές, η συνεργασία
αυτή φαίνεται να έχει ήδη ξεκινήσει από το Μάρτιο 2020 και μέχρι σήμερα,
ουδεμία σύμβαση ή συμφωνία, αρχική ή τροποποιητική, δεν έχει δημοσιευθεί στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή στις αντίστοιχες πλατφόρμες του ΠΡΟΜΗΘΕΑ
(ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ).


Η δραστηριότητα της εταιρίας αυτής περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση
δεδομένων, προσωπικών ή μη, ενώ είναι γνωστό ότι το όνομά της έχει εμπλακεί,
μεταξύ άλλων, στο σκάνδαλο Cambridge Analytica – Facebook που, κατά κοινή
ομολογία, επηρέασε την έκβαση των Αμερικανικών εκλογών του 2016. Ωστόσο,
μέχρι σήμερα η εταιρία αυτή δεν φαίνεται να έχει δραστηριοποιηθεί σε ευρωπαϊκό
περιβάλλον, καθώς στην Ευρπαϊκή Ένωση έχουν ισχύ, ο Ευρωπαϊκός Χάρτης
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ο GDPR, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό προστατεύουν
την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών από κακόβουλες
χρήσεις.


Εν προκειμένω, τα ανώνυμα ή ανωνυμοποιημένα δεδομένα που, κατά τα
φαινόμενα, παραχωρεί η Κυβέρνηση στην Palantir, δεν εξασφαλίζουν σε καμία
περίπτωση την πλήρη προστασία της ιδιωτικότητας ή των προσωπικών δεδομένων
των Ελλήνων πολιτών. Αφενός η επαναταυτοποίηση δεδομένων με άτομα είναι
τεχνολογικά εφικτή και αφετέρου, τα επεξεργασμένα δεδομένα μπορούν να
επιστραφούν στην Κυβέρνηση ώστε η ίδια να επανασυνδέσει, σε δεύτερο χρόνο,
τα αποτελέσματα με πολίτες ή ομάδες πολιτών.


Επειδή οι Έλληνες πολίτες έχουν προφανές έννομο συμφέρον να γνωρίζουν για το
κατά πόσο τηρείται η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών τους
δεδομένων από την Κυβέρνηση,


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Ποια ακριβώς δεδομένα παρέχονται στην εταιρία Palantir από την ελληνική
  Κυβέρνηση (αρχική και τροποποιητική σύμβαση);
 2. Για πόσο χρονικό διάστημα έχει επιτραπεί στην εταιρία να κρατήσει τα
  δεδομένα αυτά (αρχική και τροποποιητική σύμβαση);
 3. Ποιος είναι ο σκοπός συλλογής των δεδομένων αυτών (αρχική και
  τροποποιητική σύμβαση);
 4. Για ποιο λόγο δεν έχει δημοσιευτεί μέχρι σήμερα η σύμβαση της ελληνικής
  Κυβέρνησης με την εταιρία στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή τον ΠΡΟΜΗΘΕΑ (αρχική
  και τροποποιητική σύμβαση);
 5. Τι τύπο / είδος επεξεργασίας υλοποιεί η εταιρία στα συλλεχθέντα δεδομένα
  (αρχική και τροποποιητική σύμβαση);
 6. Έχει εκπονηθεί έκθεση αντικτύπου από την Κυβέρνηση πριν τη σύναψη της
  αρχικής συμφωνίας με την εταιρία αυτή;
 7. Υπάρχει σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
  Προσωπικού Χαρακτήρα για τη συμφωνία αυτή;
  Στο πλαίσιο των παραπάνω, παρακαλείται ο κ. Υπουργός να καταθέσει στο
  Σώμα:
 8. Kάθε νομικό έγγραφο που διαθέτει, αρχικό ή τροποποιητικό, το οποίο
  αφορά στη συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
  εταιρίας «Palantir Technologies».

Η ερωτώσα / αιτούσα Βουλευτής
Κωνσταντίνα Αδάμου