Ημερομηνία

Share:

Στη Βουλή το ζήτημα της διαφύλαξης θέσεως εργασίας συμβασιούχων ΑμεΑ

Σχετικά

«Είναι ανάγκη να σταματήσει η ομηρία συμβασιούχων ορισμένου
χρόνου με ανανεούμενες συμβάσεις, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις υπηρεσίες τους.»

Θεσσαλονίκη, 10/03/2021\


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μαυρουδή Βορίδη
Θέμα: «Διαφύλαξη των θέσεων εργασίας συμβασιούχων ΑμεΑ σε Δημοτικές
Επιχειρήσεις του Δήμου Καλαμαριάς»


Αξιότιμε κ. Υπουργέ.


Στη Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς (ΔΕΤΕΚ ΑΕ
ΟΤΑ), απασχολούνται σήμερα, τέσσερα (4) άτομα με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου μέσω επιδοτούμενου προγράμματος απασχόλησης ΑμεΑ. Πρόκειται για
εργαζομένους που καλύπτουν επί χρόνια, οργανικές θέσεις στην Διεύθυνση της
επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι αυτοί, βρίσκονται μπροστά στο φάσμα της απόλυσης,
καθώς η Δημοτική Αρχή έχει δηλώσει τις προθέσεις της για «μη ανανέωση των
συμβάσεών τους», παρά το γεγονός ότι το υφιστάμενο νομικό καθεστώς επιτρέπει
τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.


Σύμφωνα δε, με σχετική γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, κρίθηκε ότι είναι νόμιμη η συνέχιση της απασχόλησης
Ατόμων με Αναπηρίες σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά την ολοκλήρωση του
επιχορηγούμενου από τον ΟΑΕΔ Προγράμματος ορισμένου χρόνου, βάσει του
οποίου απασχολούνται, όταν σι επιχειρήσεις αυτές επιθυμούν την περαιτέρω
συνέχιση της απασχόλησής τους, κατά τα προβλεπόμενα στην διάταξη της παρ.1
του άρθρου 11 Του Ν. 3227/2004.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, με την υπ’
αριθμόν 17/08.02.2021 απόφασή του, αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της συνέχισης της
εργασίας των τεσσάρων εργαζομένων της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ και την μετατροπή των
συμβάσεων τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, αποδεχόμενο
απολύτως, τη νομική επιχειρηματολογία των εισηγητών.


Με την απόλυση των εν λόγω συμβασιούχων, η ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ θα
στερηθεί προσωπικό με πείρα, με αποτέλεσμα να μη λύνεται το πρόβλημα της
ανεργίας των ΑμεΑ, αλλά να ανακυκλώνεται. Οι συμβάσεις των συγκεκριμένων
εργαζομένων μετά την τροποποποίηση του προγράμματος από τον ΟΑΕΔ, λήγουν
διαδοχικά τον Απρίλιο (2 συμβάσεις), τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2021.


Σε αντίστοιχη περίπτωση, πριν από μερικούς μήνες, απολύθηκαν άλλοι
τέσσερις (4) συμβασιούχοι ΑμεΑ από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση
Κοινωνικής Πρόνοιας και Αρωγής Καλαμαριάς (ΚΕΔΚΑ ΑΕ ΟΤΑ). Το Δημοτικό
Συμβούλιο Καλαμαριάς, με την υπ’ αριθμόν 291/14.12.2020 απόφασή του,
αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της ανάκλησης της κατάφωρης και άδικης απόφασης του
ΔΣ της ΚΕΔΚΑ και της σινέχισης της απασχόλησης των τεσσάρων εργαζομένων
ΑμΕΑ. Επιπρόσθετα, με τη συμπληρωματική του απόφαση με αριθμό 02/2021, το
Δημοτικό Συμβούλιο ρητά προτρέπει για μετατροπή των συμβάσεων των εν λόγω
εργαζομένων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, μετά την ολοκλήρωση του
επιχορηγούμενου προγράμματος του ΟΑΕΔ.


Μετά από τα παραπάνω,


Επειδή το νομικό πλαίσιο είναι σαφές και επιτρέπει τη μετατροπή των
συμβάσεων των εν λόγω συμβασιούχων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου,
Επειδή οι τέσσερις (4) συμβασιούχοι ΑμεΑ της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ, αλλά και
οι συνάδελφοί τους στην ΚΕΔΚΑ, διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και συμβάλλουν
στην εύρυθμη λειτουργία και κερδοφορία των εν λόγω δημοτικών επιχειρήσεων και


Επειδή είναι ανάγκη να σταματήσει η ομηρία συμβασιούχων ορισμένου
χρόνου με ανανεούμενες συμβάσεις, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες στις υπηρεσίες τους, κάτι που άλλωστε αποδέχτηκε το αρμόδιο Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υπ’ αριθμόν C-760/18/11-2-2021 απόφασή του,


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να μετατραπούν οι
  συμβάσεις των τεσσάρων συμβασιούχων ΑμεΑ της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ από
  ορισμένου σε αορίστου χρόνου;
 2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να επανέλθουν στα
  καθήκοντά τους οι τέσσερις συμβασιούχων ΑμεΑ της ΚΕΔΚΑ με
  συμβάσεις αορίστου χρόνου;
 3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να συμμορφωθεί το
  ελληνικό κράτος με την υπ’ αριθμόν C-760/18/11-2-2021 απόφαση του
  Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που προφανώς αφορά
  χιλιάδες συμβασιούχους που διεκδικούν τη μετατροπή των συμβάσεών
  τους σε αορίστου χρόνου, μετά των σχετικών αποζημιώσεων;

Η ερωτώσα Βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνα Αδάμου