Ημερομηνία

Share:

Στη Βουλή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Σχετικά

«Η συγκεκριμένη προκήρυξή δεν αποτελεί μόνο κάποιου είδους «τιμωρία» για
τους «ανεπαρκείς» σε προσόντα τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά ταυτόχρονα
στερεί και το δικαίωμα στους ήδη υπάρχοντες στους εκάστοτε πίνακες
εκπαιδευτικούς να μπορούν να βελτιώσουν της θέση τους, προσθέτοντας μέσα σε
αυτό το χρονικό διάστημα -των τριών ετών- τα επιπλέον προσόντα που θα έχουν
αποκτήσει.»

Θεσσαλονίκη, 07.05.2021


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως


Θέμα: Πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών


Αξιότιμη κα. Υπουργέ.


Σύμφωνα με την προκήρυξη 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ σχετικά με τη διαδικασία
κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ, οι σχετικοί πίνακες κατάταξης θα ισχύσουν για τα τρία
σχολικά έτη που θα ακολουθήσουν τη λήξη του σχολικού έτους κατά το οποίο θα
λάβει χώρα η δημοσίευση των τελικών αξιολογικών πινάκων στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και, επιπλέον, κατά τη διάρκεια ισχύος τους οι τελικοί αξιολογικοί
πίνακες κατάταξης δεν μπορούν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία.

Αποτέλεσμα των προαναφερόμενων είναι η τοποθέτηση χιλιάδων
εκπαιδευτικών σε μια διαρκή και μακροχρόνια κατάσταση ανεργίας, καθώς τους
στερείτε το δικαίωμα, ακόμη και αν δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις στην
παρούσα φάση, να συμμετέχουν στη διαδικασία για την κάλυψη των απαραίτητων
θέσεων την αμέσως επόμενη σχολική χρονιά. Πρακτικά, το μήνυμά σας προς τους
εκπαιδευτικούς είναι ότι εφόσον δεν πληρούν τις προδιαγραφές που ζητάει το
Υπουργείο σας αυτήν την στιγμή, θα πρέπει αναγκαστικά να ζήσουν σε ένα
καθεστώς ανεργίας για τα επόμενα τρία χρόνια, αδιαφορώντας πλήρως για τις
ανάγκες των ίδιων και των οικογενειών τους αλλά και για τον κόπο που έχουν
καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια για να αποκτήσουν τα εφόδια που έχουν.

Η συγκεκριμένη προκήρυξή δεν αποτελεί μόνο κάποιου είδους «τιμωρία» για
τους «ανεπαρκείς» σε προσόντα τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά ταυτόχρονα
στερεί και το δικαίωμα στους ήδη υπάρχοντες στους εκάστοτε πίνακες
εκπαιδευτικούς να μπορούν να βελτιώσουν της θέση τους, προσθέτοντας μέσα σε
αυτό το χρονικό διάστημα -των τριών ετών- τα επιπλέον προσόντα που θα έχουν
αποκτήσει, όπως είναι το Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό δίπλωμα, δεύτερος Τίτλος
Σπουδών, Εκπαιδευτική προϋπηρεσία, Κοινωνικά κριτήρια, κ.τ.λ.) που θα τους
προσέφεραν μόρια και, επομένως, αυξημένες πιθανότητες να επιλεγούν στην
επόμενη διαδικασία, καθώς δεν προβλέπεται η εκ νέου τροφοδότηση των πινάκων.


Τέλος, πολλοί/-ές από τους/τις παραπάνω εκπαιδευτικούς τίθενται πρακτικά
εκτός διαδικασίας, αφού στην επόμενη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να
ανταγωνιστούν συναδέλφους τους, οι οποίοι θα έχουν προσθέσει στις αιτήσεις τους
τα επιπλέον μόρια που θα τους έχει προσφέρει η τριετής προϋπηρεσία τους.

Μετά από τα παραπάνω,


Επειδή το δικαίωμα στην εργασία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και


Επειδή σε μια περίοδο υγειονομικής κρίσης, όπου η πρόσληψη
εκπαιδευτικών καθίσταται ωφέλιμη και καθ΄όλα αναγκαία για την ευημερία
της κοινωνίας μας


Ερωτάται η κα. Υπουργός:

  1. Σκοπεύετε να αναθεωρήσετε τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών
    ανοίγοντας τους πίνακες σε ετήσια βάση για την πλήρη κάλυψη των κενών
    στο χώρο της Εκπαίδευσης;
  2. Σκοπεύετε, ακόμη και αν δεν καταργηθεί το τριετές κλείσιμο των πινάκων,
    να επιτρέψετε τουλάχιστον την τροφοδότησή τους με νέα στοιχεία, για να
    εξασφαλιστεί ο ισότιμος και αξιοκρατικός χαρακτήρας της διαδικασίας;

Η ερωτώσα βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνα Αδάμου