Ημερομηνία

Share:

Στη Βουλή ζητήματα φοιτητών σχετικά με τη διανομή συγγραμμάτων

Σχετικά

«Η καθυστέρηση της παράδοσης
των συγγραμμάτων υποβαθμίζει περεταίρω τα Δημόσια Πανεπιστήμια, θέτει
προσκόμματα στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους εκπαιδευτικούς
και τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες και τελικά, φαίνεται να ευνοεί την Ιδιωτική
εκπαίδευση και να συμβάλλει στην παγίωση του Brain Drain.»

Θεσσαλονίκη, 12/12/2020


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Νίκη Κεραμέως


Θέμα: Προβληματική διανομή συγγραμμάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση


Αξιότιμη κα. Υπουργέ,


Όπως γνωρίζετε, η διαδικασία δηλώσεων των διδακτικών συγγραμμάτων του
χειμερινού εξαμήνου της ακαδημαϊκής περιόδου 2020 – 2021 ολοκληρώθηκε την
Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2020 για όλους τους φοιτητές/φοιτήτριες των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Σύμφωνα με τα
διαθέσιμα στοιχεία, οι δηλώσεις των φοιτητών/φοιτητριών ανήλθαν σε 251.825, ενώ
τα αντίστοιχα δηλωθέντα συγγράμματα σε 1.377.788.


Συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο της περσινής ακαδημαϊκής περιόδου,
φέτος υποβλήθηκε μεγαλύτερος αριθμός δηλώσεων σε συντομότερο χρονικό
διάστημα, ενώ σύμφωνα με αναφορές των φοιτητών/φοιτητριών, η έναρξη της
διαδικασίας καθυστέρησε για περίπου ένα μήνα, καθώς έλαβαν χώρα τουλάχιστον
δυο αναβολές. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 149937/Ζ1/4-11-2020 απόφαση του
Υφυπουργού Παιδείας, η κατ’οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από
τους εκδοτικούς οίκους θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021. Ωστόσο,
για κάποια Πανεπιστήμια, η 11η Ιανουαρίου είναι και η ημερομηνία έναρξης της
εξεταστικής περιόδου.


Είναι επομένως σαφές ότι παρ’ ότι τα μαθήματα προχωρούν κανονικά, οι
φοιτητές/φοιτήτριες έχουν ως μοναδικό υλικό μελέτης τις σημειώσεις τους, γεγονός
που αφενός δυσχεραίνει το έργο τους και αφετέρου εναντιώνεται στην νοοτροπία
και τους στόχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι βασίζονται στην έρευνα
και στην τεκμηρίωση, καθώς και στη χρήση πηγών και πληροφοριών από
ακαδημαϊκά συγγράμματα, άρθρα ή άλλα έντυπα. Η καθυστέρηση της παράδοσης
των συγγραμμάτων υποβαθμίζει περεταίρω τα Δημόσια Πανεπιστήμια, θέτει
προσκόμματα στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους εκπαιδευτικούς
και τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες και τελικά, φαίνεται να ευνοεί την Ιδιωτική
εκπαίδευση και να συμβάλλει στην παγίωση του Brain Drain.


Μετά από τα παραπάνω,


Ερωτάται η κα. Υπουργός:

 1. Για ποιο λόγο καθυστέρησε η διαδικασία δήλωσης των συγγραμμάτων στην
  πλατφόρμα «Εύδοξος»;
 2. Σκοπεύετε να ασκήσετε πίεση για την επιτάχυνση της διαδικασίας, τόσο
  φέτος, όσο και τα επόμενα χρόνια;
 3. Σκοπεύετε να επιβάλλετε μία πλησιέστερη προθεσμία παράδοσης στους
  εκδοτικούς οίκους ή να ασκήσετε πίεση για την επιβολή αυτής;
 4. Δεσμεύεστε να επιβάλλετε στους εκδοτικούς οίκους τις κυρώσεις που
  προβλέπονται στους όρους της σύμβασης με την υπηρεσία «ΕΥΔΟΞΟΣ» και
  τη σχετική νομοθεσία, σε περιπτώσεις αστοχίας κατά τη διανομή ή σε
  περιπτώσεις μη διανομής των δηλωθέντων συγγραμμάτων στην καταληκτική
  ημερομηνία;

Η ερωτώσα Βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνα Αδάμου