Ημερομηνία

Share:

Προβλήματα στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Σχετικά

«Οι φοιτητές και φοιτήτριες των εν λόγω Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών βρίσκονται ξαφνικά όμηροι σε μια πρωτόγνωρη
κατάσταση»

Θεσσαλονίκη, 15/02/2021


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Νίκη Κεραμέως


Θέμα: Αναστολή Πρακτικής Άσκησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Σχολική Ψυχολογία του Πανεπιστημίου
Πατρών


Αξιότιμη κα. Υπουργέ,


Όπως γνωρίζετε, η Πρακτική Άσκηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών με συνάφεια με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Σχολική
Ψυχολογία, ρυθμίζεται από την Υπουργική Απόφαση με Αριθμό 52425/Ζ1/04-04-
2019, βάσει της οποίας τουλάχιστον το 60% της Πρακτικής Άσκησής των φοιτητών
και φοιτητριών θα πρέπει να υλοποιείται σε δομές συναφούς δραστηριότητας.


Το εαρινό εξάμηνο 2020, παρά τις εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων ότι δε θα χανόταν το συγκεκριμένο εξάμηνο, η μεγαλύτερη
πλειοψηφία των φοιτητών και φοιτητριών που ξεκίνησαν την Πρακτική τους
Άσκηση το εαρινό εξάμηνο 2020, δεν την ολοκλήρωσαν εντός εξαμήνου.
Κατά κοινή ομολογία, η Υπουργική Απόφαση με Αριθμό 59181/Ζ1/19-05-
2020 δεν παρείχε στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών τη δυνατότητα
ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης εντός του εαρινού εξαμήνου 2020 χωρίς να
διακυβεύεται η συνάφειά τους με δραστηριότητες που, υπό φυσιολογικές συνθήκες,
θα έπρεπε να υλοποιούνται σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.


Ως αποτέλεσμα, οι εξάμηνες περίοδοι Πρακτικής Άσκησης του χειμερινού
εξαμήνου του 2020 έχουν πλέον συμπέσει με αυτές του εαρινού εξαμήνου 2020,
γεγονός που αναπόφευκτα δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στον οικονομικό και
ακαδημαϊκό προγραμματισμό των φοιτητών και φοιτητριών, εγείροντας παράλληλα
και ζητήματα βιωσιμότητας, ως προς το εργασιακό τους μέλλον.


Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου 2020 έγινε
αίτημα από το Πανεπιστήμιο Πατρών προς το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, για την έγκριση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών από το
εαρινό εξάμηνο 2020.


Η συγκεκριμένη έγκριση εστάλη στο Πανεπιστήμιο Πατρών με σοβαρή
καθυστέρηση (20.10.2020) και με καταληκτική ημερομηνία την 31.12.2020, καθ’
ότι, μέχρι και την ημερομηνία αυτή, είχε πάρει παράταση το αντίστοιχο εαρινό
εξάμηνο του 2020, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Αριθμό
59181/Ζ1/19.05.2020.

Επιπροσθέτως, την 07.11.2020 επιβλήθηκε το μέτρο της αναστολής των
Πρακτικών Ασκήσεων με φυσική παρουσία, το οποίο ανανεώνεται συνεχώς και
ακόμα δεν έχει αρθεί (προς το παρόν ισχύει μέχρι 01.03.2021 και ώρα 6:00).
Έτσι, σήμερα, ένα μεγάλο τμήμα φοιτητών και φοιτητριών από το εαρινό
εξάμηνο 2020 δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει τις σπουδές του, ενώ αντίστοιχα
ζητήματα τίθενται και σε σχέση με το χειμερινό εξάμηνο του 2020, καθ’ ότι η
έγκριση της Πρακτικής Άσκησής από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
εστάλη την 22.01.2021.


Είναι θετικό το ότι ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Συρίγου, αναγνωρίζει το
πρόβλημα των «εγκλωβισμένων» φοιτητών και φοιτητριών από το Μάιο του 2020,
ωστόσο, οι πρόσφατες δηλώσεις του ότι «ούτως ή άλλως, μέχρι τις 22.02.2021,
υπάρχουν εξεταστικές περίοδοι», είναι ανησυχητικές, καθώς φαίνεται να αγνοεί το
γεγονός ότι σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών όπως τα προαναφερόμενα,
στο καταληκτικό εξάμηνο σπουδών υπάρχει μόνο η πρακτική άσκηση.


Μετά από τα παραπάνω,


Επειδή οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των εν λόγω Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών έχουν ήδη επενδύσει χρόνο, χρήμα αλλά και δύναμη για
να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους,


Επειδή ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος σχετικά με την Πρακτική τους
Άσκηση και

Επειδή οι φοιτητές και φοιτήτριες των εν λόγω Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών βρίσκονται ξαφνικά όμηροι σε μια πρωτόγνωρη
κατάσταση,


Ερωτάται η κα. Υπουργός:

 1. Τι έχει συζητηθεί με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τις Πρακτικές
  Ασκήσεις που πρέπει να υλοποιούνται σε δομές συναφούς
  δραστηριότητας και ιδιαίτερα σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης;
 2. Θεωρείται επικίνδυνη για τη διασπορά του κορωνοϊού, η ύπαρξη 1 – 2
  φοιτητών και φοιτητριών ανά αίθουσα με λίγους μαθητές και μαθήτριες;
 3. Για ποιο λόγο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν προβαίνει
  άμεσα σε αναμόρφωση του πλαισίου των εν λόγω πρακτικών ασκήσεων,
  ώστε εν μέσω πανδημίας να μπορούν να υλοποιηθούν εξ’ ολοκλήρου
  εκτός δομών (με σεμινάρια, βίντεο, εργασίες κτλ.);

Η ερωτώσα Βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνα Αδάμου