Ημερομηνία

Share:

Προβλήματα και δυσλειτουργίες του επαγγέλματος των Λογιστών – Φοροτεχνικών

Σχετικά

«Προτίθεστε να διευκολύνετε το έργο των Λογιστών – Φοροτεχνικών,
«ανοίγοντας» όλες τις δηλωτικές εφαρμογές του Υπουργείου Εργασίας και
Οικονομικών της περιόδου covid – 19, ώστε να μπορούν να διορθωθούν τυχόν
λάθη και παραλείψεις;»

Θεσσαλονίκη, 27/08/2020


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς: Τον Υπουργό Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα


Θέμα: Προβλήματα και δυσλειτουργίες του επαγγέλματος των Λογιστών –
Φοροτεχνικών


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,


Είναι κοινά αποδεκτό ότι το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού δεν έχει
την αναγνώριση που του αρμόζει στην χώρα μας, βάσει της εργασίας που
αντικειμενικά προσφέρει. Άλλωστε, σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο
Λογιστής – Φοροτεχνικός αντιμετωπίζεται ως σύμβουλος του κράτους. Από αυτή
την διαπίστωση ξεκινούν τα περισσότερα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες του
επαγγέλματος των Λογιστών – Φοροτεχνικών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί και
αναλυθεί εκτενώς, από φορείς όπως η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων
Επαγγελματιών Νομού Θεσσαλονίκης.


Κατά τη διάρκεια της δύσκολης και πρωτοφανούς περιόδου που βίωσε η
παγκόσμια κοινότητα και φυσικά η χώρα μας με την πανδημία του covid-19, το
lockdown της πλειοψηφίας της αγοράς είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη έκτακτων
μέτρων στήριξης που αποφάσισε η κυβέρνηση να παράσχει στην κοινωνία. Για την
εφαρμογή και υλοποίηση όλων αυτών των μέτρων χρειάστηκε να εκδοθούν 13
πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, πάνω 600 υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι,
που πολλές φορές περιείχαν λάθη και διορθώνονταν με νέες, καθώς και σειρά
υπηρεσιακών αποφάσεων για την τεχνική υλοποίηση αυτών. Η υλοποίηση τους
γίνονταν σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια μη δίνοντας το δικαίωμα του λάθους.


Είναι σαφές ότι για να εφαρμοστούν όλες αυτές οι αποφάσεις πρέπει πρώτα
να διαβαστούν, να κατανοηθούν, να ερμηνευτούν, να εμπεδωθούν και ακολούθως
να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Τα χρονικά περιθώρια ασφυκτικά,
με δεσμευτικές ημερομηνίες, ενώ τις περισσότερες φορές, οι οριζόμενες
καταληκτικές ημερομηνίες ταυτίζονταν με αργία ή Κυριακή. Οι στρεβλώσεις αυτές
είναι κατά κοινή ομολογία γνωστές και φανερώνουν την έλλειψη σεβασμού σε έναν
ολόκληρο κλάδο, χωρίς καμία αναγνώριση από την επίσημη πολιτεία.


Τα μέτρα στήριξης του επιστημονικού αυτού κλάδου από το Υπουργείο
Εργασίας με την πανθομολογουμένως αποτυχημένη απόπειρα τηλε-εκπαίδευσης με
κύριο αντικείμενο την ψηφιακή εργασία, απέβη σε φιάσκο, την ίδια στιγμή που οι
ίδιες οι επιχειρήσεις των Λογιστών – Φοροτεχνικών πλήττονταν από την
υγειονομική κρίση. Όπως άλλωστε αναφέρει η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων
Επαγγελματιών Νομού Θεσσαλονίκης, για να γίνει η ψηφιακή αναβάθμιση των
συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και Εργασίας σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της διοίκησης, ήδη δαπανήθηκαν πολλές ώρες άνευ αμοιβής από
Λογιστές – Φοροτεχνικούς. Όλη αυτή η πρόσθετη εργασία που κλήθηκαν να κάνουν
τα λογιστικά γραφεία είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή των τρεχουσών
υποχρεώσεών τους, με συνέπεια τον εγκλωβισμό τους ανάμεσα στις έκτακτες
υποχρεώσεις του covid – 19, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των
λοιπών επαγγελματικών τους δράσεων.


Τα διαχρονικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τον κλάδο των Λογιστών –
Φοροτεχνικών, δεν έχουν αντιμετωπιστεί σε κανένα βαθμό μέχρι σήμερα. Η
έλλειψη κωδικοποίησης της νομοθεσίας είναι ένα από τα πλέον επίμονα
προβλήματα που ενυπάρχει διαχρονικά στον κλάδο. Είναι άλλωστε γνωστή η πάγια
παθογένεια της πολυνομίας και της περιπλοκότητας της έκαστης νομοθεσίας στην
Ελλάδα, χαρακτηριστικά που προκαλούν σύγχυση, τόσο στους φορολογούμενους,
όσο και στους επαγγελματίες του κλάδου. Από τα χρόνια των μνημονιακών
δεσμεύσεων της χώρας έναντι των δανειστών της μέχρι και σήμερα, το
ασφαλιστικό, φορολογικό και εργασιακό καθεστώς της χώρας αποτελεί το κύριο
πεδίο μεταρρυθμιστικής παρέμβασης, καθώς επιδρά κατά μείζονα τρόπο στα
δημοσιονομικά της χώρας. Οι Έλληνες φορολογούμενοι, αδυνατώντας να
παρακολουθήσουν ή και να κατανοήσουν πολλές φορές, την επίδραση των διαρκών
και σύνθετων μεταρρυθμίσεων στην πραγματική οικονομική τους κατάσταση,
απευθύνονται στους επαγγελματίες λογιστές – φοροτεχικούς, με στόχο κυρίως την
ενημέρωσή τους. Ο φόρτος εργασίας των λογιστών – φοροτεχνικών, ιδιαίτερα κατά
τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού έχει πολλαπλασιαστεί, ενώ ο κλάδος
επιφορτίζεται διαρκώς με πρόσθετες αρμοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις.


Ο κακός προγραμματισμός των εργασιών και η μη τήρηση
χρονοδιαγραμμάτων από τη διοίκηση, η έλλειψη επαρκούς χρόνου προετοιμασίας
και υλοποίησης των αποφάσεων της διοίκησης, η μη θέσπιση ελάχιστων αμοιβών
λογιστικών φοροτεχνικών εργασιών και η μη θέσπιση της υποχρέωσης υπογραφής
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από Λογιστές – Φοροτεχνικούς με μηδενική
βάση αντί του ορίου των 50.000€ που ισχύει σήμερα, η μη κατάργηση προστίμων
σε τροποποιητικές δηλώσεις και η μη παροχή της δυνατότητας εκπροσώπησης των
πελατών σε δημόσιες υπηρεσίες χωρίς επιπλέον χειρόγραφη εξουσιοδότηση,
αποτελούν σήμερα ορισμένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την ανάπτυξη του
κλάδου. Οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί, συναισθανόμενοι την κατάσταση που
περιήλθε η χώρα μας κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, αποτέλεσαν αρωγό
της πολιτείας προς τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις και είναι σημαντικό, εν
όψει μίας νέας δύσκολης περιόδου, να αναγνωριστεί η προσπάθειά τους εμπράκτως.


Μετά από τα παραπάνω:


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Προτίθεστε να διευκολύνετε το έργο των Λογιστών – Φοροτεχνικών,
  «ανοίγοντας» όλες τις δηλωτικές εφαρμογές του Υπουργείου Εργασίας και
  Οικονομικών της περιόδου covid – 19, ώστε να μπορούν να διορθωθούν τυχόν
  λάθη και παραλείψεις;
 2. Προτίθεστε να παρατείνετε την καταληκτική προθεσμία υποβολής των
  δηλώσεων φορολογίας έως την 30.09.2020, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος
  χρόνος στους Λογιστές – Φοροτεχνικούς για την ορθή υποβολή τους χωρίς
  βεβιασμένες κινήσεις;
 3. Προτίθεστε να περιορίσετε το ύψος των προστίμων για την περίοδο του Covid
  – 19, στο συμβολικό ποσό του 1,00 €;

Η ερωτώσα Βουλευτής
Κωνσταντίνα Αδάμου