Ημερομηνία

Share:

Θέμα: «Αυτοδιάγνωση μαθητών και εκπαιδευτικών Λυκείων: καταγγελίες για προχειρότητα, παρατυπίες και αναποτελεσματικότητα της διαδικασίας.»

Σχετικά

«Τα test έχουν ποσοστό αξιοπιστίας περίπου 70%, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα.
Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλη συχνότητα μπορεί να «δείξουν» ψευδές θετικό ή
ψευδές αρνητικό αποτέλεσμα, με τα ψευδώς αρνητικά να θεωρείται απολύτως
αναμενόμενο ότι θα δημιουργήσουν χάος στα σχολεία και θα εκπυρσοκροτήσουν
υγειονομική βόμβα.»

15 Απριλίου 2021


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως


Θέμα: «Αυτοδιάγνωση μαθητών και εκπαιδευτικών Λυκείων: καταγγελίες για προχειρότητα,
παρατυπίες και αναποτελεσματικότητα της διαδικασίας.»

Κυρία Υπουργέ,


Σε πλήθος δημοσιευμάτων της επικαιρότητας μεταφέρεται έντονη ανησυχία για κινδύνους σε
σχέση με τη διαδικασία των self-tests στα σχολεία.
Συγκεκριμένα, διατυπώνονται τα εξής ζητήματα:

 • Είναι αδύνατο να εντοπισθούν περιπτώσεις ανακριβούς δήλωσης περί της διενέργειας του
  test από μαθητές ή εκπαιδευτικούς, καθώς δεν έχει προβλεφθεί κανένας σχετικός
  μηχανισμός. Ο κάθε μαθητής μπορεί να συμπληρώσει τη φόρμα, να την εκτυπώσει και να
  την παραδώσει στο σχολείο του, και έτσι θα του επιτραπεί η είσοδος στην αίθουσα σε
  κάθε περίπτωση. Επί της ουσίας, έχει προστεθεί μια ακόμη περιττή και ανώφελη
  γραφειοκρατική διαδικασία δίχως κανένα αντίκρισμα στους σκοπούς τους οποίους δήθεν
  υπηρετεί.
 • Τα test έχουν ποσοστό αξιοπιστίας περίπου 70%, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα.
  Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλη συχνότητα μπορεί να «δείξουν» ψευδές θετικό ή
  ψευδές αρνητικό αποτέλεσμα, με τα ψευδώς αρνητικά να θεωρείται απολύτως
  αναμενόμενο ότι θα δημιουργήσουν χάος στα σχολεία και θα εκπυρσοκροτήσουν
  υγειονομική βόμβα. Μάλιστα, «ήδη τα πρώτα δείγματα θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει
 • κανείς τουλάχιστον περίεργα. Η θετικότητα στα 98.965 τεστ μαθητών ανήλθε μόλις στο
  0,27%, αισθητά μικρότερη σε σχέση με τη θετικότητα που καταγράφηκε στο σύνολο των
  τεστ που διενεργήθηκαν στη χώρα την Κυριακή (5,95%).»
 • Υπάρχουν ενήλικοι μαθητές (ΕΠΑΛ και Εσπερινών Λυκείων στη συντριπτική τους
  πλειονότητα) των οποίων οι ΑΜΚΑ δεν αναγνωρίζονται από την πλατφόρμα. Αυτοί δεν
  μπορούν να προμηθευτούν τα τεστ από τα φαρμακεία όπως όλοι οι υπόλοιποι, αλλά με
  απευθείας διανομή από τα σχολεία. Με τον τρόπο αυτό, τυχόν νοσών ενήλικος μαθητής θα
  πρέπει να προσέλθει στον χώρο του σχολείου για να προμηθευτεί το τεστ, και θα
  δημιουργήσει έτσι άθελά του όρους κινδύνου για άλλους με τους οποίους θα έρθει σε
  επαφή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «τον ρόλο του διαμεσολαβητή-φαρμακοποιού
  εδώ θα τον παίζουν οι διευθυντές των σχολείων».
 • Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο, οι θετικοί μαθητές θα πρέπει να μπαίνουν σε
  καραντίνα. Δεν έχει ληφθεί, όμως, καμία πρόνοια ως προς τη δυνατότητά τους να έχουν
  έστω στοιχειώδη επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να μην «μείνουν πίσω» σε
  ένα κρίσιμο σημείο του σχολικού έτους.
 • Ως προς την τήρηση του Γενικού Κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα, η διαδικασία
  πάσχει. Στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 22437/10.04.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1440) ορίζεται ως υπεύθυνος
  επεξεργασίας η ΗΔΙΚΑ και όχι το ΥΠΑΙΘ, και ως εκ τούτου ευλόγως προκύπτουν
  ερωτήματα αφενός ως προς την πραγματική δυνατότητα της ΗΔΙΚΑ να αντεπεξέλθει στις
  σχετικές απαιτήσεις και αφετέρου ως προς τους λόγους μη ανάληψης της σχετικής
  ευθύνης και υποχρέωσης από το ίδιο το ΥΠΑΙΘ.
 • Στην ανωτέρω ΚΥΑ αναφέρεται σε σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΗΔΙΚΑ και
  ΕΔΥΤΕ (η εκτελούσα τη συνεργασία), το οποίο δεν έχει δημοσιευθεί, ενώ «απουσιάζει
  ακόμα και η… νύξη για εκτίμηση αντικτύπου, αν και η διαδικασία αφορά τα προσωπικά
  δεδομένα σχεδόν 400.000 ανθρώπων (μαθητών και εκπαιδευτικών).»
 • Στη σχολική κάρτα οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν και εκτός από τον ΑΜΚΑ τους
  και την ημερομηνία γέννησής τους, αν και σε σχετική γνωμοδότησή του ο Υπεύθυνος
  Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Υγείας Δημήτρης Ζωγραφόπουλος έχει
  ξεκαθαρίσει ότι ο ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμο είναι στοιχεία αρκετά για να προκύψει η
  ταυτοποίηση. Μάλιστα, Το σχετικό έγγραφο κοινοποιήθηκε σε όλες τις ΥΠΕ της χώρας, σε
  όλα τα νοσοκομεία, αλλά και στον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, ήδη από τις 23 Δεκεμβρίου. Εν
  προκειμένω προκύπτει παραβίαση της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.
 • Στο άρ. 7 παρ. 5 της προμνημονευθείσας ΚΥΑ αναφέρεται ότι «Σκοπός της επεξεργασίας
  των προσωπικών δεδομένων είναι η προαιρετική καταχώρηση και ηλεκτρονική διαχείριση
  των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης των μαθητών
  και των εκπαιδευτικών από κορονοιό COVID-19.» Συνεπώς, δεν υφίσταται υποχρέωση
  συμπλήρωσης της φόρμας και καταχώρισης των στοιχείων.


Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

 • Πώς τοποθετείστε ειδικά και εμπεριστατωμένα στα προαναφερθέντα συγκεκριμένα
  ζητήματα;
 • Πώς και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε για να διορθώσετε άμεσα τις αναφερόμενες
  δυσλειτουργίες, να άρετε τις παρατυπίες και να εφαρμόσετε ένα σύστημα
  αποτελεσματικής διαχείρισης της κατάστασης;