Ημερομηνία

Share:

Επιτακτική η ανάγκη στήριξης των λογιστών – φοροτεχνικών που πάσχουν από κορωνοϊό

Σχετικά

«Είναι προφανές ότι σε ενδεχόμενη περίπτωση ασθένειας ενός
λογιστή ή φοροτεχνικού με Covid – 19, καθίσταται αδύνατη η εξυπηρέτηση του
πελατολογίου του. Σε μία τέτοια περίπτωση, είναι απολύτως βέβαιη η άμεση
απώλεια εισοδημάτων αλλά και επαγγελματικής προοπτικής, καθώς το πελατολόγιο
του ασθενούς, λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών, πρόκειται να αναζητήσει
συνεργασίες με άλλο λογιστή ή φοροτεχνικό για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών
του. Είναι επομένως απαραίτητη η θέσπιση ειδικού πλαισίου μέτρων στήριξης για
το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού.»

Θεσσαλονίκη, 19/12/2020


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα


Θέμα: Στήριξη των Λογιστών – Φοροτεχνικών που πάσχουν από τον κορωνοϊό


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,


Κατά τη διάρκεια της δύσκολης και πρωτοφανούς περιόδου που βίωσε και
εξακολουθεί να βιώνει η παγκόσμια κοινότητα και φυσικά η χώρα μας με την
πανδημία του covid-19, κατέστη απαραίτητη η λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης,
τόσο της κοινωνίας, όσο και της οικονομίας. Για την εφαρμογή και υλοποίηση όλων
αυτών των μέτρων χρειάστηκε να εκδοθεί μεγάλος αριθμός πράξεων νομοθετικού
περιεχομένου, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, που πολλές φορές
εμπεριείχαν λάθη και διορθώνονταν με νέες, καθώς και σειρά υπηρεσιακών
αποφάσεων για την τεχνική υλοποίηση αυτών.


Είναι σαφές ότι για να εφαρμοστούν πρακτικά όλες αυτές οι αποφάσεις
πρέπει πρώτα να διαβαστούν, να κατανοηθούν, να ερμηνευτούν, να εμπεδωθούν και
ακολούθως να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τους, αρμόδιους για
το σκοπό αυτό, Λογιστές – Φοροτεχνικούς. Τα χρονικά περιθώρια για τη
διεκπεραίωση των ενεργειών για την ένταξη επιχειρήσεων, ελεύθερων
επαγγελματιών και λοιπών εργαζομένων στα μέτρα στήριξης είναι ασφυκτικά, ενώ
σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται η πιθανότητα του ανθρώπινου λάθους κατά
την εγγραφή στοιχείων στις ψηφιακές πλατφόρμες.


Τα μέτρα στήριξης του επιστημονικού κλάδου των Λογιστών –
Φοροτεχνικών από το Υπουργείο Εργασίας με την πανθομολογουμένως
αποτυχημένη απόπειρα τηλε-εκπαίδευσης με κύριο αντικείμενο την ψηφιακή
εργασία, απέβη σε φιάσκο, την ίδια στιγμή που οι ίδιες οι επιχειρήσεις τους
πλήττονταν από την υγειονομική κρίση. Ο φόρτος εργασίας των λογιστών –
φοροτεχνικών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού έχει
πολλαπλασιαστεί, ενώ ο κλάδος επιφορτίζεται διαρκώς με πρόσθετες αρμοδιότητες,
ευθύνες και υποχρεώσεις. Όλη αυτή η πρόσθετη εργασία που κλήθηκαν να κάνουν
τα λογιστικά γραφεία είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή των τρεχουσών
υποχρεώσεών τους, με συνέπεια τον εγκλωβισμό τους ανάμεσα στις έκτακτες
υποχρεώσεις του Covid – 19 και των λοιπών επαγγελματικών τους δράσεων.


Παράλληλα, είναι προφανές ότι σε ενδεχόμενη περίπτωση ασθένειας ενός
λογιστή ή φοροτεχνικού με Covid – 19, καθίσταται αδύνατη η εξυπηρέτηση του
πελατολογίου του. Σε μία τέτοια περίπτωση, είναι απολύτως βέβαιη η άμεση
απώλεια εισοδημάτων αλλά και επαγγελματικής προοπτικής, καθώς το πελατολόγιο
του ασθενούς, λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών, πρόκειται να αναζητήσει
συνεργασίες με άλλο λογιστή ή φοροτεχνικό για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών
του. Είναι επομένως απαραίτητη η θέσπιση ειδικού πλαισίου μέτρων στήριξης για
το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού, με ιδιαίτερη μέριμνα για την παροχή
παρατάσεων των προθεσμιών των δηλώσεων που διαχειρίζονται όσοι Λογιστές –
Φοροτεχνικοί επιβεβαιωμένα ασθενούν από Covid – 19. Οι κατά περίπτωση
παρατάσεις, θα πρέπει να έχουν επαρκή διάρκεια, ενώ στο διάστημα αυτό, θα πρέπει
να καλύπτονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των Λογιστών –
Φοροτεχνικών, καθώς και του πελατολογίου τους.


Μετά από τα παραπάνω:


Επειδή οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί, συναισθανόμενοι την κατάσταση που
περιήλθε η χώρα μας κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, αποτέλεσαν αρωγό
της πολιτείας προς τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις,


Επειδή ο φόρτος εργασίας των λογιστών – φοροτεχνικών, ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού έχει πολλαπλασιαστεί,


Επειδή τα χρονικά περιθώρια για τη διεκπεραίωση των ενεργειών για την
ένταξη επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και λοιπών εργαζομένων στα
μέτρα στήριξης είναι ασφυκτικά,


Επειδή σε περίπτωση ασθένειας, είναι απολύτως βέβαιη η άμεση απώλεια
εισοδημάτων αλλά και επαγγελματικής προοπτικής,


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Προτίθεστε να διευκολύνετε το έργο των Λογιστών – Φοροτεχνικών,
  «ανοίγοντας» όλες τις δηλωτικές εφαρμογές του Υπουργείου Εργασίας και
  Οικονομικών της περιόδου Covid – 19, ώστε να μπορούν να διορθώνονται
  τυχόν λάθη και παραλείψεις;
 2. Προτίθεστε να παρατείνετε τις καταληκτικές προθεσμίες υποβολής
  δηλώσεων που διαχειρίζονται Λογιστές – Φοροτεχνικοί με επιβεβαιωμένη
  ασθένεια Covid – 19, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ορθή
  υποβολή τους, χωρίς τον κίνδυνο απώλειας εισοδημάτων και πελατολογίου;
 3. Προτίθεστε να θεσπίσετε ειδικό πλαίσιο στήριξης του κλάδου των Λογιστών
  – Φοροτεχνικών, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για την κάλυψη των
  φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των Λογιστών –
  Φοροτεχνικών, καθώς και του πελατολογίου τους σε περιπτώσεις ασθένειας
  από Covid-19;

Η ερωτώσα Βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης,
Κωνσταντίνα Αδάμου