Ημερομηνία

Share:

Αναγκαία η παράταση της προθεσμίας για την εγγραφή στο μητρώο καλλιτεχνών και τις αιτήσεις για το επίδομα ειδικού σκοπού

Σχετικά

«Εδώ τίθενται πραγματικά ζητήματα επιβίωσης καλλιτεχνών, οι οποίοι
αντιμετωπίζονται ως παρίες λόγω του γραφειοκρατικού κυνισμού, των ασφυκτικών
προθεσμιών και των πενιχρών ενισχύσεων»

Θεσσαλονίκη, 19/12/2020


ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς: Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λίνα Μενδώνη


Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γιάννη Βρούτση
Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα


Θέμα: Παράταση των προθεσμιών για την εγγραφή στο μητρώο καλλιτεχνών και
για την υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων επιδόματος ειδικού σκοπού.
Αξιότιμη/Αξιότιμοι κα/κκ. Υπουργοί.


Όπως γνωρίζετε, τα ζητήματα που αφορούσαν στην επιβίωση των ανθρώπων
των Τεχνών και του Πολιτισμού, αναδείχθηκαν με τον πλέον εμφατικό τρόπο κατά
τη διάρκεια ισχύος των υποχρεωτικών lockdown για την αντιμετώπιση της
πανδημίας. Μετά από τις επίμονες προσπάθειες ανθρώπων των Τεχνών και του
Πολιτισμού, φορέων, σωματείων και θεσμικών οργάνων, υλοποιήθηκε το Μητρώο
Καλλιτεχνών, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το χρόνιο πρόβλημα των
«αχαρτογράφητων» εργαζομένων στον κλάδο αυτό και ως εκ τούτου, να
εφαρμοστούν πολιτικές άμεσης στήριξης στους, πληγέντες από την πανδημία,
καλλιτέχνες.


Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και συστημικές αστοχίες που
εμφανίστηκαν με την αποδελτίωση των – πράγματι πολύπλοκων και πολυποίκιλων
– κατηγοριών και εξειδικεύσεων του καλλιτεχνικού έργου, το Μητρώο
Καλλιτεχνών αποτελεί σημαντικό εργαλείο, αρχικά για την καταγραφή όλων των
εργαζομένων στο χώρο των Τεχνών και του Πολιτισμού και κατ’ επέκταση για τη
χορήγηση σε αυτούς, του αναγκαίου επιδόματος ειδικού σκοπού.


Με την εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών, οι αιτούμενοι καθίσταται
δικαιούχοι επιδόματος ύψους 534 ευρώ για το μήνα Σεπτέμβριο, 534 ευρώ για το
μήνα Οκτώβριο, ενώ με την υπ’ αριθμόν Οικ. 39436/994/30.9.2020 (Β’ 4270) ΚΥΑ,
καθίστανται επιπλέον δικαιούχοι αποζημιώσεων 800 ευρώ για τους μήνες Μάρτιο
και 534 ευρώ για τον μήνα Μάιο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ως άνω ΚΥΑ
και των μετέπειτα ρυθμίσεων.


Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, η προθεσμία εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών,
δημιουργών και επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού, στο πληροφοριακό
σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρήλθε
την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου του 2020. Λόγω ασαφειών και επικοινωνιακών αστοχιών,
αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλος αριθμός δικαιούχων των επιδομάτων ειδικού
σκοπού, των οποίων η εγγραφή στο Μητρώο χαρακτηρίζεται ως εκπρόθεσμη, ενώ
ταυτόχρονα, υπάρχει επίσης μεγάλος αριθμός δικαιούχων που, παρ’ ότι η εγγραφή
τους έγινε εμπρόθεσμα, δεν υπέβαλαν εγκαίρως τις αιτήσεις τους για τα επιδόματα
έως την Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου. Τέλος, φαίνεται να υπάρχει σημαντικός αριθμός
δικαιούχων, οι οποίοι παρ’ ότι αιτήθηκαν εγκαίρως την καταβολή των επιδομάτων
ειδικού σκοπού, δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα τα ποσά που δικαιούνται, χωρίς να
γνωρίζουν το λόγο της καθυστέρησης.


Σε απόλυτους αριθμούς, προκύπτει ότι ένας δικαιούχος όλων των μηνών
επιδότησης (Μάρτιο – Απρίλιο 800€, Μάιο 534€, Σεπτέμβριο 534€ και Οκτώβριο
534€, άρα συνολικά 2402€), ουσιαστικά αγωνίζεται για να επιβιώσει με 267€ το
μήνα κατά μέσο όρο από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα, σε καθεστώς υποχρεωτικής
ανεργίας. Παράλληλα, εάν ληφθεί υπ’ όψιν το ότι όσοι δεν έχουν εμπρόθεσμη
εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών αυτομάτως χάνουν σημαντικό τμήμα των
αντικειμενικά δικαιούμενων ποσών, καθώς και ότι ορισμένοι καλλιτέχνες δεν έχουν
λάβει ούτε την πρώτη επιδότηση και ενδεχομένως δεν έχουν εργαστεί εδώ και
σχεδόν δέκα μήνες άρα δεν έχουν λάβει τίποτα, γίνεται αντιληπτό ότι σημαντικό
τμήμα των εργαζομένων του χώρου αποκλείεται από τα – έστω υπωτυπώδη – μέτρα
στήριξης.


Μετά από τα παραπάνω:


Επειδή βασικός ρόλος της πολιτείας είναι να επιδεικνύει πρόνοια και να
παρέχει στήριξη σε όλους όσους έχουν πληγεί από τις συνέπειες της πανδημίας,
Επειδή ο χώρος των Τεχνών και του Πολιτισμού – λόγω και της ιδιομορφίας
του – έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία,


Επειδή τίθενται πραγματικά ζητήματα επιβίωσης καλλιτεχνών, οι οποίοι
αντιμετωπίζονται ως παρίες λόγω του γραφειοκρατικού κυνισμού, των ασφυκτικών
προθεσμιών και των πενιχρών ενισχύσεων,


Ερωτώνται οι κα/κκ. Υπουργοί:

 1. Προτίθεστε να παρατείνετε, τουλάχιστον μέχρι 31/12/2020, τόσο την
  προθεσμία εγγραφής των καλλιτεχνών στο Μητρώο, όσο και την αντίστοιχη
  προθεσμία υποβολής αιτήσεων του συνόλου των δικαιούχων για τα
  επιδόματα ειδικού σκοπού Μαρτίου, Απριλίου, Μαίου, Σεπτεμβρίου και
  Οκτωβρίου, ιδιαίτερα εν όψει εορτών;
 2. Προτίθεστε να ανοίξετε εκ νέου τη φόρμα υποβολής ενστάσεων στον ΟΑΕΔ
  για τη χορήγηση εποχικού επιδόματος;
 3. Προτίθεστε να διευκρινήσετε τους λόγους για τη – μέχρι σήμερα – μη
  καταβολή των επιδομάτων ειδικού σκοπού στους δικαιούχους που
  εγγράφηκαν εμπρόθεσμα στο Μητρώο Καλλιτεχνών;

Η ερωτώσα Βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνα Αδάμου