Ημερομηνία

Share:

Η Κωνσταντίνα Αδάμου, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, μιλά στο συνέδριο για την εβδομάδα μαίας

Σχετικά

Η Κωνσταντίνα Αδάμου, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης και νέα μητέρα, απευθύνει χαιρετισμό στην τελετή έναρξης για την Εβδομάδα Μαίας στο διαδικτυακό συνέδριο των μαιών/ μαιευτών , επισημαίνοντας τη σημαντικότητα του λειτουργήματός τους στην έναρξη κάθε νέας ανθρώπινης ζωής.