Ημερομηνία

Share:

Η Κωνσταντίνα Αδάμου για τις εξελίξεις στο ΚΕΘΕΑ

Σχετικά

Κωνσταντίνα Αδάμου, Βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης,

Ήρθε και η σειρά του ΚΕΘΕΑ λοιπόν.

Πώς προσπαθεί η παρούσα κυβερνηση να μετατρέψει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό οργανισμό σε ένα κομματικοποιημένο, γραφειοκρατικό εξάμβλωμα:

1. Καταργεί το αυτοδιοίκητο χαρακτήρα του οργανισμού. Το επταμελές ΔΣ που μέχρι πρότινος προερχόταν από την πρόταση του διευθυντή του οργανισμού και υπερψηφιζόταν από τη Γενική Συνέλευσή του (εργαζόμενοι, θεραπευόμενοι, οικογένειες θεραπευομένων κ.ά.) πλέον θα διορίζεται από τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας.

2. Οι μέχρι πρότινος άμισθες θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου μετατρέπονται σε έμμισθες πλήρους απασχόλησης.

3. Μειώνει τους υπεύθυνους των θεραπευτικών προγραμμάτων και των τμημάτων (έρευνας, εκπαίδευσης, οικονομικής διαχείρισης κ.τ.λ.) και συγκέντρωση της διαχείρισης σε μία κάθετη δομή διοίκησης.

4. Καταργεί ολοκληρωτικά το Σ.ΠΟ.Κ. (Συμβούλιο Πολιτικής ΚΕΘΕΑ), το οποίο αποτελούνταν από τους υπεύθυνους των προγραμμάτων και των δομών ανά την Ελλάδα. Αρμοδιότητά του ήταν να αποφασίζει και να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την χάραξη της πολιτικής του Οργανισμού.

Με δυο λόγια, η κυβέρνηση της Ν.Δ. καταργεί οποιαδήποτε δημοκρατική, οριζόντια και συμμετοχική διαδικασία στη λειτουργία του οργανισμού και την αντικαθιστά με μια συγκεντρωτική, κάθετη διοικητική πυραμίδα, στη κορυφή της οποίας κάθονται άνετα τα δικά της παιδιά (μετά την ‘‘παραίτηση’’ του προηγούμενου ΔΣ, νέος πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ διορίστηκε ο ψυχίατρος Χρήστος Λιάπης, μέλος του μητρώου στελεχών της  Νέας Δημοκρατίας και στη βάση της λιμνάζουν οι ανάγκες των θεραπευομένων, των οικογενειών τους και των εργαζομένων.

Ας αναγνωρίσουμε ακόμη ένα success story στη λίστα του επιτελικού κράτους των αρίστων.