Ημερομηνία

Share:

Επισκέψεις στις περιοχές του Δήμου Βόλβης

Σχετικά

Απ´ άκρη σε άκρη, στο Δήμο Βόλβης. Όπως 4 χρόνια ήμουν ανελλιπώς δίπλα στους συμπολίτες μου στο Δήμο Βόλβης, έτσι και τον τελευταίο μήνα επισκέφτηκα όλες τις περιοχές του Δήμου Βόλβης :

Σταυρός

Ασπροβάλτα

Νέα Απολλωνία

Προφητης

Ευαγγελισμός

Βρασνά

Νικομηδινό

Στίβος

Σχολάρι

Βόλβη

Μάδυτο

Μόδι κ.α.

“Κωνσταντίνα Αδάμου”